fredag 16. desember 2016

Brudd på menneskerettighetene?

Jeg er sint og når jeg er sint handler det ofte om ting jeg mener er urettferdig. I går kunne vi lese i Agderposten at Arendal kommune ikke vil la Charles (94) og Gunvor (95) få bo sammen på sykehjem, etter 67 års samliv.

Vi vil derfor dere skal vite at vi på siden Verdig eldreomsorg er villige til å synliggjøre slike ting for hele  Norge. Vi vil at dere som pårørende skal vite at vi ønsker å være med på å kjempe mot denne uverdigheten som foregår. Mye er veldig bra men det kan faktisk ikke lenger dekke over for alt som ikke er det. Hele systemet er feil, tankegangen og mangelen på medmenneskelighet.

For oss i Verdig eldreomsorg er det uakseptabelt at ektepar som ønsker å bo sammen blir tvangsskilt. Like mye er det uakseptabelt at et eldre mennesker, mot sin vilje blir puttet på tomannsrom sammen med en fremmed den siste tiden av sitt liv.

Dette handler om økonomi,  mangel på vilje og mangel på empati. Jeg vil nesten våge å påstå at det er brudd på våre menneskerettigheter. Det er i alle fall å krenke våre eldre i livets siste fase.

Charles (94) sier lengselen etter kona forverrer helsa. Han vil være hos henne. Hvor vanskelig er det? En seng til, og litt mer ressurser.

Arendal kommune: - Vi opererer ikke med dobbeltrom på langtidsplasser ved sykehjemmene.

Det koster litt ekstra og det er der skoen trykker. I Norge er det dessverre blitt slik at de som vokter og utgjør dagens helsesystem har mistet lojaliteten til befolkningen og lar i altfor stor grad økonomien bli målet.  Ikke middelet.

Verdig eldreomsorg teller snart 72 000 og noen kaller oss nå til og med en folkebevegelse. 


Dette bør være en menneskerett:

1. Retten til enerom
2. Forbud mot at ektepar som ønsker å bo sammen på sykehjem skal tvangsskilles. 

Vi mener begge deler er nedfelt i disse forskriftene:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-11-14-932


Eller er forskrifter bare tull?

Hva med Verdighetsgarantien?

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-12-1426

Ingen som ikke vil skal dele rom med en fremmed på sykehjem, og ektepar skal ikke tvangsskilles.

Hjelp oss ved at du sier fra når slike ting forekommer slik at hele Norge får se. Vår mailadresse er verdeldreomsorg@gmail.com. Enten du er pårørende eller pleier, vil være anonym eller ikke. 

Det er nok nå. Dette er to konkrete ting vi faktisk må kunne forvente fra kommunene. 

Så håper jeg Arendal kommune tar til fornuft og gir Charles og Gunvor en verdig avslutning på livet.


Trine Jaksland Graff 
Sykepleier og administrator på siden Verdig eldreomsorg