torsdag 24. desember 2015

Foreldre


De to som

ga meg den
største gaven,
de to som ga meg
sjølve livet,
de finnes ikke
her meir.

Ei anna tid,
sleit de i,
streva for
at vi skulle
voksa opp.
Far min, mor mi,
de tok de
tyngste takan,
vi høsta fruktan.
Velsigna være dem.

Slekta -
som følger
slekters gang
 står e
i skyld tel.
De tok børa
av krig, de tok
tak og krumma
ryggen da de bygde
hus og fostra unger,
landet bei rikt,

vi trudde det berre
va vår skyld
at vi bei rike.

så feil vi tok,
det va de som
sleit for at vi
skulle få skole
og "bi tel nå",
De e ikke her meir.

Takk...
og velsigne dem.

(inger e solem)