fredag 1. juli 2016

Hvor er empatien og medmenneskeligheten?

Min bønn til Inga Marte Thorkildsen:
Jeg mener dere bør stoppe det som nå skjer i Oslo. Ser dere ikke hvordan de eldre lider når de blir flyttet på som pakker? Hvordan klarer dere å sove om natta? Jeg er uvel etter å ha sett innslaget i TV2 fra Furuset. Det er så uverdig,  så umenneskelig. Hvordan klarer dere å se på at slike ting skjer?  Jeg forstår at jeg aldri kan bli politiker...
Slik vil jeg aldri bli. Hvor er empatien og medmenneskeligheten i dette? De eldre var blitt lovet å bo her til de døde. Betyr ikke det noen ting? 
Dette kommer jeg aldri til å forstå.  Og vet du. Det er jeg stolt av!  
Håper virkelig du og dere tar til fornuft.  Mvh.Trine

Jeg er Ingen politier og har ikke greie på hvordan alt henger sammen,  men en ting er jeg veldig stolt av at jeg virkelig kan; og det er å se hvert enkelt menneske. Jeg har empati og jeg er medmenneskelig, to egenskaper jeg setter høyt hos meg selv men som nok gjør at jeg aldri kan jobbe hverken som leder i eldreomsorgen eller som politiker. Jeg sier ikke at alle ledere og politikere ikke har disse to egenskapene, men jeg er redd for at de etter hvert må gi avkall på mange grunnleggende verdier de hadde fra før. Rett og slett for å kunne fortsette i jobben sin.
De blir flinkere til å godta og forsvare ting de før aldri ville ha godtatt. Det skremmer meg.

Vi behøver ledere som våger å gå imot systemet. Som ikke bare godtar det de selv egentlig ikke kan stå inne for.

Det skremmer meg når de som styrer slutter å se menneskene bak og hva som skjer. Når for eksempel et eldre menneske har blitt flyttet flere ganger, og endelig blir lovet at her skal du få bo livet ut. Hvordan kan da noen forsvare at dette løfte blir brutt?
De har alltid en forklaring, god eller mindre god. Men det som forundrer meg er at de virkelig kan utføre slike handlinger. Hva skjer når de klarer å lukke øynene for menneskene bak?
Og dessverre så snakker de ofte usant. Det virker som alt er lovlig bare de får utført sine handlinger. Trodde de at saken på Furuset sykehjem skulle gå for seg i stillhet?  

Jeg fikk mailer om dette før det kom ut, men for meg er det vanskelig å gå ut med noe før de det gjelder gjør det selv. Heldigvis brøt en pårørende tausheten og fortalte på vegne av veldig mange, og heldigvis tok media saken. 

En dame som vil være anonym skriver: "det er viktig også å spørre pårørende om hvor mange som har fått beskjed om at det ikke er noen hensikt å søke langtidsplass da deres kjære ikke kommer til å få plass. Eller de får beskjed om å trekke søknaden. Dette er feil praksis hos søknads-/bestillerkontor, da det ikke får mulighet til å klage da det ikke foreligger et vedtak."
Hva slags praksis er dette? Videre sier de at det er ledige plasser? Det som skjer er at altfor syke eldre blir tvunget til å ta til takke med hjemmesykepleie. Hvem vurderer om den eldre behøver sykehjemsplass? Les dette fra i vinter så forstår dere. Og dette er bare noe av det.. Veldig mange våger aldri å stå frem.

I dag fikk døende Helga endelig plass på lindrende enhet på Akerselva sykehjem.

Rop fra pårørende i Oslo.

Kjære Trine og Verdig eldreomsorg. 

Dette skjer ikke bare i Oslo, men i hele landet. Bare i går fikk jeg flere mailer som forteller om uverdige forhold mange steder. Jeg kunne skrevet en bok om dette, men jeg skal forsøke å holde meg til grunnen for at jeg ønsket å skrive dette innlegget. Hvordan orker noen å utføre slike handlinger og hvordan klarer de å forsvare det de gjør? 

Jeg skrev mange avvik som sykepleier, men ikke et ble det gjort noe konstruktivt med. "Vi har ikke økonomi til det" var svaret. Ofte var det snakk om tiltak jeg mente var nødvendig for å utføre jobben min forsvarlig. Jeg nektet å gjøre enkelte ting, men kollegaer gjorde det. Gjerne de som hadde lang fartstid...Jeg savnet lojaliteten oss pleiere imellom. Noen hadde bare resignert, tenkte ikke konsekvenser lenger men bare fulgte resten av flokken. Det er farlig! Det er jo slik de ønsker at vi skal være. Nå må vi gå sammen å si stop før det er for sent. Vår største lojalitetsPLIKT har vi til våre pasienter, de som er avhengig av at vi beskytter og står opp for dem. Vi skal ikke bli en stor saueflokk som utfører handlinger vi egentlig ikke kan stå inne for. Vi har et fag og det plikter vi å utføre på en forsvarlig måte.
Det må vi aldri glemme.  

Verdig eldreomsorg kommer til å støtte dette eldreopprøret som jeg virkelig håper har startet, men vi er avhengig av dere. Vi er avhengig av folk flest. Bare sammen kan vi klare å snu denne galskapen. Vi er nå over 85 000 på siden og hjelp oss gjerne å bli flere. 

Vi må få politikerne til å snu, til å bevilge mer til de eldre. Vi behøver kompetanse, nok bemanning og sykehjemsplasser for de som ønsker det. Vi behøver attraktive sykehjem som ferdigutdannet helsepersonell ønsker å jobbe ved.


Denne siden er kommet for å bli. Vi synes og jeg vet at de som styrer følger med.
Noen har spurt meg hvordan jeg våger. Jeg våger fordi jeg kjemper for noe som er rettferdig, ingen kan si noe annet. Jeg kjemper for de svakeste, for de som ikke har pårørende og jeg kjemper for omsorg,  verdighet og rettferdighet for våre eldre. Dette gjelder oss alle. 

Jeg er Ingen bråkmaker, jeg er ikke god til å stå frem i media, til å snakke på radio eller TV men hjertet mitt brenner for våre eldre. Det får være bra nok!

Jeg håper dere som er helsepersonell følger oss og at vi kan stå sammen. Den dagen vi er mange nok kan de ikke overse oss lenger.
La oss ta opp kampen for våre eldre nå!