søndag 13. januar 2019

Veien videre for "Verdig eldreomsorg"

Det er lenge siden vi har kommet med en oppdatering her på siden.
I året som gikk hadde administrator selv oppgave som pårørende til en demenssyk mor, noe som selvsagt har preget Verdig eldreomsorg litt.
Siden ble startet for nå snart 4 år siden, og vi nærmer oss 90 000 følgere.

Nå er vi tre som er med og driver siden.
For fire år siden måtte vi lete etter historier om eldre. Det var lite å finne i media.

Vi ønsket å synliggjøre det vi dessverre visste fantes, men som ingen snakket så høyt om.

I dag er situasjonen endret, vi ser ofte historier om de eldres situasjon, og det blir snakket om eldreomsorg nesten hver dag i media.


Mye er bra, men dessverre ser vi en utvikling der helsepersonell og deres kompetanse ikke blir verdsatt, pårørende er utslitte, færre ressurser og helsepersonell velger ikke å jobbe på sykehjem eller i hjemmesykepleien. Eller de søker seg vekk fordi de ikke lenger orker å stå i jobbene sine.

Om ting er blitt bedre på disse fire årene er en annen sak, men det er nå mye mer synlig.
Politikerne snakker ikke lenger bare om eldreomsorg foran valg, men har forstått at folk flest er opptatt av verdigheten til våre eldre hele året!

Mange nye sider er opprettet med fokus på eldreomsorg og det er gledelig. Men vi tror det er viktig at vi alle står sammen og ikke konkurrerer oss imellom.

Det er hverken penger eller berømmelse som driver oss i "Verdig eldreomsorg", men et oppriktig ønske om å kunne
påvirke i positiv retning.

Det siste halve året har vi vært litt i tenkeboksen.

Hvordan kan vi fortsette siden på best mulig måte? "Etappen" synliggjøring er på en måte utført. Vi fortsetter gjerne å dele historier fra virkeligheten, men vi ønsker også å ta et steg videre.

Verdig eldreomsorg ønsker ikke å sette sårbare grupper opp mot hverandre. Det har vi vært klare på siden starten.
Noen har valgt ikke å følge oss lenger når de forstår det.

Vi tror ikke eldre får det bedre ved at vi er med på å skape splid og hat.
Vi tror på å møte alle mennesker med kjærlighet.

To av oss som administrerer Verdig eldreomsorg driver også nettverket "Medmennesker."

Medmennesker fremmer kunst og kultur, på kryss og tvers av religioner, folkegrupper og aldersgrupper, med fokus på likeverd og menneskerettigheter.


Dersom vi i Norge skal kunne ivareta behovet for økt bemanning innen eldreomsorgen og andre velferdsbehov, beholde et samfunn som er inkluderende for alle mennesker uavhengig av alder, kjønn, farge eller tro, fortsette å leve i et trygt samfunn må vi fortsette å holde prinsippet om ethvert menneskes rett til er verdig liv høyt.


Våre nye landsmenn gir et stort bidrag til å kunne opprettholde bemanningen innenfor flere funksjoner innen helsetjenesten i Norge.

Det er vi takknemlige for.


Vi er også takknemlig for alle som velger å følge oss videre i kampen for et inkluderende og verdig samfunn for alle.