torsdag 23. juni 2016

Appell på vegne av siden "Verdig eldreomsorg" i Åsnes kommune

Kjære initiativtakere til opprøret - KJÆRE ASBJØRN!

TUSEN TAKK for dette modige, helt nødvendige og kraftfulle oppgjøret med en eldreomsorg som i altfor mange kommuner er på vei rett vest. 
Det gjelder ikke bare her i Åsnes kommune, men i veldig mange kommuner i Norge. 

Dette godtar vi ikke lengre - og opprøret kommer ikke en dag for tidlig: NÅ er det nok! Jeg heter Trine Jaksland Graff og for halvannet år siden startet jeg facebooksiden Verdig Eldreomsorg. Nå teller vi snart 60.000 medlemmer. Det er eldre selv, pleiere, pårørende og mange andre.
De deler opplevelser og erfaringer fra en eldreomsorg i oppløsning.

Asbjørn målbærer så mye av akkurat det de deler med meg; Altfor mange pasienter i eldreomsorgen i dag sendes hjem uten å være i stand til å klare seg selv. 
De nektes helt nødvendig plass -og i altfor mange tilfeller - mangler de også nok og riktig pleie.

Innsparinger og nedbemanninger er blitt en del av eldreomsorgen. Og bevares, de flest pleiere gjør en kjempejobb, men de har ikke lenger tid til å ta vare på den helhetlige omsorgen. De fleste jeg får mailer fra eller snakker med sier det samme: Vi har ikke tid til en samtale, å holde litt i hånden, trøste eller bare være nær de som behøver det. Noe av det viktigste. Spør du meg.

Det er blitt lettere å gi en beroligende eller sovepille hvis en pasient er urolig. Eller å bruke bleier fordi en nattevakt har ansvar for altfor mange pasienter til å kunne følge opp noe så grunnleggende som et dobesøk. Med nok bemanning kan vi spare inn både på medisiner og bleiebudsjett, og ikke minst gi våre eldre mer verdighet i livets siste fase. 

Eldreomsorgen er blitt en rå sparesektor for våre politikere og byråkrater.
Nå er det nok!

Jeg har en drøm. Jeg vil at denne drømmen skal være et realistisk håp. Drømmen er at det IKKE LENGER skal være nødvendig å måtte aksjonere slik som vi føler at vi må i dag, - men eldreopprøret nå er helt nødvendig! Drømmen min er en verdig eldreomsorg for alle, uansett samfunnslag. Uansett hvilket parti eller hvilke partier som styrer. Når eldre selv, slik som Asbjørn her, reagerer -må det bli tatt på alvor. VI er uendelig mange pleiere og pårørende og pasienter som står sammen om dette. Og jeg ser gjennom aktiviteten på Verdig Eldreomsorg at også mange i befolkningen uten egen direkte tilknytning til eldreomsorgen reagerer som oss. 

Helsepersonell skal ”av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet”, jf lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv (helsepersonelloven) § 17.
§ 100 i Norges grunnlov sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon.

Men jeg får mailer fra hele Norge, fra pårørende og helsepersonell som ikke selv våger å stå frem. Av frykt for represalier: de er pålagt lojalitetsPLIKT og følgene av å varsle om uverdige forhold har vi sett i mange tilfeller, kan bli tap av både jobb og arbeidsevne. 

Er det et demokratisk land verdig? Nå må også eldre bli tatt på alvor. Vi behøver ikke flere lover og forskrifter, som byråkrater og bestillingskontorer tolker til beste for kommunens og dens spareøkonomer- Og som gir avslag og håper at ingen vil klage. Dessverre er det nok bare de med pårørende som klager, så mørketallene er store: 

Vi behøver en eldreomsorg som også ivaretar de uten pårørende. 

Vi behøver en eldreomsorg som lar helsepersonell få utføre jobben sin på en forsvarlig og kompetent måte. 

Vi behøver en eldreomsorg som ser mennesket bak sykdommen, som ser hvem de har vært og fortsatt er.

Jeg har en drøm om en eldreomsorg som ser hver enkelt av våre eldre. 

Så takk igjen, kjære initiativtakere til eldreopprøret - takk igjen Asbjørn.

 NÅ er det nok!!lørdag 18. juni 2016

Vi har fått nok av hvordan eldre behandles i Norge - støtt eldreopprøret- for en verdig og trygg aldredom

Snart 10 000 har lest forrige blogginnlegg "Asbjørn maner til eldreopprør, og veldig mange støtter han."
Dette engasjerer folk i hele landet og mange ønsker å gjøre det samme i sin kommune.
22. juni stiller vi i Eldrealliansen opp sammen med Asbjørn og her er mailen vi har sendt ut til veldig mange:Kjære politisk ledelse sentralt, og lokalt i kommune Norge. Kjære alle kommunaladministrasjoner, med bestillerkontor.


Eldre en akseptert salderingspost?

Daglig kommer det vitnesbyrd fra hele landet om uverdige og til dels kritiske tilstander i eldreomsorgen. Pasientrettighetene til de eldre krenkes på mer eller mindre grovt vis altfor ofte.

Det spares i kommune Norge, kutt i eldreomsorgen har blitt normen ,-  ikke unntaket.  Gjennom en utrettelig og engasjert mediedekning synligjøres stadig pliktbrudd og unnlatelser fra kommunenes side, uten at dette får konsekvenser, ei heller blir sanksjonert.Hjelpetrengende eldre har således blitt en akseptert salderingspost av det styrende Norge, herunder kommunale og statlige organer.​

Det kan synes som om eldreomsorgen har blitt verkebyll for den norske stat, - som gjennom år har vokst seg større og større pga stadige nedskjæringer. 

Nå setter imidlertid folket foten ned, og sier at nok er nok!

Sist helg kom det atter en historie, denne gangen fra Åsnes kommune om Asbjørn Krogsæther som maner til opprør, han krever at hans stemme skal bli hørt.


Når nå  Asbjørn slår i bordet og sier i fra om at tålegrensen er nådd, - at nok er nok, har han svært mange av det norske folk med seg.

Opprør!

Vi støtter Asbjørns opprørsinitiativ. Ett opprør hvor vi vil fremme krav om at det norske samfunn må og skal stå for visse grunnleggende medmenneskelige verdier.  Norge skal gi eldre hjelpetrengende mennesker i siste fase av livet en alderdom som er preget av rettferdighet, verdighet, varme og omsorg.

Vi maner nå til felles kamp mot en uverdig, vanstyrt og skammelig eldreomsorg! Opprøret skal bli stort og det skal høres. Gode krefter skal samles og brede allianser dannes.  ​

Vi krever kursendring. 

Vi vil kjempe for at pasienters og pårørendes stemme blir hørt.  Å bli lyttet til og tatt med i beslutninger som handler om en selv eller sine nærmeste fremstår som en selvfølge. Men det er et faktum at  pasienters og pårørendes stemmer blir ignorert og overkjørt!


Stopp trakkasering av de som sier i fra om kritikkverdige forhold!

Vi er også svært opptatt av at ansatte som påpeker systemsvikt og/eller sier i fra om kritikkverdige forhold, ikke blir utsatt for trusler og trakassering fra ledelse og arbeidsgiver. Ingen skal skremmes til taushet!​ 

Aksept av retten til å ytre seg, også om svikt, feil og eventuelle  mangler i tjenestene som ytes er helt grunnleggende i vårt samfunn.  Ytringsfriheten kan eller skal ikke krenkes. Ei heller skal den begrenses av en ofte misforstått tolkning av den ulovfestede lojalitetsplikten. 

Felles kamp!

Vi håper at politikere og kommuneansatte over det ganske land slutter seg til våre ønsker og krav.

Skal vi få til endring, er dialog en av nøklene, - direkte dialog mellom folket og de folkevalgte samt administrasjoner på ulike steder.

Vi inviterer derfor herved alle medlemmer av komiteen til å møte oss utenfor Sønsterud, hvor Asbjørn bor på Åsnes, den 22.06 kl. 12.15, slik at vi i felleskap kan markere starten på slutten av eldreomsorgen i sin nåværende form!

TV2 blir med.

Mvh

Trine Jaksland Graff, sykepleier og administrator av siden Verdig Eldreomsorg, med 55 000 følgere. 

Anita Vatland, konsulent helsesektoren, styremedlem i Pårørendeaksjonen og med bred erfaringen fra eldreomsorgen

Ivar Bunæs aksjonist og pådriver i Eldrekonvensjonen. Han deltok i eldreopprøret i 1990 med Per Hovda, som endte i eldre milliarden.

Rikke Soligard prosjektleder og leder av Begeistringsetaten som Eldrekonvensjonen springer ut i fra.

Henning Økland, lege med et stort hjerte og deltager i medmennsker.com.

Signe Wisløff, pensjonert sykepleier, med sterk komeptanse fra ledelse i bydel, sykehjem osv.

Lise Askvik, forfatter, skrevet flere helsedebattbøker og journalist

Åsne Linnerud, sykepleier med lederkompetanse og varsler i den kjent Rjukan saken.

Dr. Synne Bernhardt
Eldrealliansen,- sterke for de som trenger oss


onsdag 15. juni 2016

Asbjørn maner til eldreopprør, og veldig mange støtter han.

Siden "Verdig eldreomsorg" ble opprettet 10. februar 2015, og mye har kommet frem og blitt synliggjort her. Nå er vi over 55 000 følgere og det er tydelig at folk nå mener at nok er nok. Siden følges blant annet av eldre selv, pårørende og veldig mange pleiere, og vi får ukentlig mailer innboks som oppfordrer oss til å fortsette. Fortvilte pleiere og pårørende som ikke våger stå frem med sine historier. Nok til å forstå at dette er på sin plass.

11. juni kunne vi se og lese dette: 

87 år gamle Asbjørn Krogsæther, som bor på et pleiehjem med 15 nedlagte plasser i Åsnes kommune, maner til eldreopprør i Norge.
Bakgrunnen er historien TV 2 fortalte torsdag, om 95 år gamle Synnøve som ble nektet sykehjemsplass og døde etter et fall.
TV 2 har tidligere fortalt om Asbjørn som var ensom og nektet å flytte da kommunen ba ham forlate pleiehjemmet.
Han la seg ned i sengen og nektet.
Det endte med at han fikk bli, men nå er han sint fordi Åsnes kommune avslo å gi en sykehjemsplass til 95 år gamle Synnøve som var syk og redd, og fordi det endte med at hun falt om hjemme og døde.
– Det er så dårlig gjort og det er politikernes feil, sier Asbjørn.

Verdig eldreomsorg la da ut følgende:
Vi støtter Asbjørn! Gjør dere? Del gjerne og inviter flere til siden.
I morgen setter vi spaden i jorda for et eldreopprør som snart skal høres over det ganske land.
Hilsen Trine Jaksland Graff/Verdig eldreomsorg, Anita Vatland/ Pårørendeaksjonen, Rikke Soligard og Ivar Bunæs/ Eldrekonvensjonen og lege Synne Bernhardt.
Eldrealliansen,- sterke for de som trenger oss

Nesten 2000 likes, mange kommentarer og 415 delinger understreker at dette opprører folk, og veldig mange støtter Asbjørn sammen med oss.

Samme kveld tar lege Synne Bernhardt tak og legger ut følgende:
"Jeg har nå kontaktet ordføreren i Åsnes kommune,Ørjan Bue hvor Asbjørn Krogsæther (innslaget nedenfor) bor. Jeg forlanger at han stiller sammen med meg hos Asbjørn til uken. Da skal han få muligheten til å forklare hvorfor eldre i Åsnes kommune behandles så skandaløst! TV2 blir med!"

Saken går videre og dagen etter publiserer Lise Askvik dette på sin blogg:
Eldreopprøret er i gang

Selvfølgelig er Lise Askvik med oss. Damen med det store hjerte som kjemper for et rettferdig helsevesen, og som kaller "en spade for en spade."

Dette skriver Åsnes kommune selv:
Utfordringer, men ingen omsorgskrise i Åsnes

Tenk på alle som ikke våger å klage påpeker jeg. Det er flere enn vi ønsker å tro. Pårørende av frykt for at ting skal bli verre for sine, og pleiere av frykt for represalier.
 
I går skrev Synne Bernardt:
Asbjørn,- here we come!
Nå kommer eldreopprøret til Åsnes kommune.
Onsdag 22.06 kl. 12.15, møter vi opp hos Asbjørn på Sønsterud. TV2 blir med.

Vi oppfordrer alle til å møte opp utenfor, - lokalbefolkning, kommunadministrasjon og politikere! Nå er det på tide at eldre blir hørt og ivaretatt på en verdig og omsorgsfull måte. Kuttene i eldreomsorgen skal ikke bare stoppes,- nei, nå skal eldreomsorgen løftes opp på nivået det fortjener. Det skal bevillges ekstra og tilstrekkelige med midler slik at det er nok senger til de som trenger, - og nok pleiere til å ivareta dem!
Opprøret er i gang!
Eldrealliansen,- sterke for dem som trenger oss


Hun sender også en mail til Åsnes kommune med følgende tekst:


Til Åsnes kommune, politisk ledelse og administrasjon.

Viser til innslaget om Asbjørn Krogsæther og Synnøve Græsmo.
Dessverre er ikke dette unike historier. Vi innbyggere i Norge, -være seg pasienter selv, pårørende og alle vi potensielle fremtidige pasienter, får daglig vitnesbyrd fra hele landet om uverdige og tildels kritiske tilstander i eldreomsorgen.
Vi er en gruppe mennesker, ulike organisasjoner, samt enkeltmennesker som støtter Asbjørns ønske om opprør. Vi ser det som helt påkrevet å si i fra til styrende organer, kommunale som statlige om at trenden med kutt og nedskjæringer som vi har sett forekomme over en lav sko, de siste årene stoppes.
Folket har fått nok!​
Vi maner til felles kamp/opprør mot en uverdig, vanstyrt og skammelig eldreomsorg! Opprøret skal bli stort og det skal høres.
 For å klare dette må gode krefter samles, brede allianser dannes. Vi håper Åsnes kommune slutter seg til våre ønsker.
Skal vi få til en endring sammen, er dialog en av nøklene, - direkte dialog
mellom folket og de folkevalgte samt administrasjon.

Vi inviterer derfor, herved
Åsnes kommune ved admistrasjon samt politisk ledelse til å møte oss utenfor Sønsterud den 22.06 kl. 12.15.
Mvh

Trine Jaksland Graff, sykepleier og administrator av siden Verdig Eldreomsorg, med 55000 følgere. 

Anita Vatland, konsulent helsesektoren, styremedlem i Pårørendeaksjonen og med bred erfaringen fra eldreomsorgen
Ivar Bunæs aksjonist og pådriver i Eldrekonvensjonen. Han deltok i eldreopprøret i 1990 med Per
Hovda, som endte i eldre milliarden. Rikke Soligard prosjektleder og leder av Begeistringsetaten som Eldrekonvensjonen springer ut i fra.

Henning Økland, lege med et stort hjerte og deltager i medmennsker.com.
Signe Wisløff, pensjonert sykepleier, med sterk komeptanse fra ledelse i bydel, sykehjem osv.
Undertegnede, Synne Bernhardt lege og pårørende.


Eldrealliansen,- sterke for de som trenger ossDet er også opprettet et arrangement på facebook hvor vi håper så mange som mulig vil delta:
Asbjørns eldreopprør
Håper vi sees den 22. juni!

mandag 13. juni 2016

Det har vært meg en ære å få ta del i hverdagen til beboerne ved Vanntind.

Tusen takk

Litt utenfor resten av gruppen satt du. Du fikk kake, og du fikk være sammen med oss. Det var godt å se at alle ble inkludert, men du fikk ikke vært like mye med. Dette grunnet dine funksjonshemninger. Boken med bildene fra turen som du også hadde tatt del i, gikk på rundgang. Boken gikk fra beboer til beboer, og alle fikk muligheten til å se og beundre turen de hadde tatt del i. Du derimot satt der. Uten evne til å uttrykke at du også ville se i boken, tok jeg med meg boken og satte meg ved siden av deg. Fokuset ditt gikk en helt annen vei. Jeg tenkte at du kanskje ikke ville forstå mye, men jeg bladde gjennom hver eneste side i boken. Det var da det skjedde. Du rettet fokuset ditt fra siden av, til ned i boken. Du så deg selv. Du lagde en reaksjon på at du så deg selv. Du fikk sett i boken. Du fikk være like mye med som de andre. Du fikk muligheten til å huske, le og fundere over bildene jeg visste deg. Selv om du ikke kunne uttrykke noe, vet jeg at du tenkte på noe da du så bildene. Dette er noe jeg vil huske lenge. 

Du lå og småsov i stolen. Du var ikke den eneste. Det var litt kjedelig stemning i stuen hvor vi var samlet, men du og de rundt deg våknet plutselig. Dere så boken som ble pakket opp. Dere glødet. Du selv hadde glemt hele turen, men du lo godt da du fikk se bilder fra det du hadde tatt del i. Du lo og lo. Det gjorde ingenting om du ikke husket turen du hadde deltatt på, for du hadde det så morsomt da du så på bildene av deg selv.

‘’ Hva har vi gjort for å fortjene dette?’’. Du sa det da du så bordet vi hadde ordnet med mat og servietter. Du glødet opp i stolen din. Lys våken. ‘’ Det er så flott at du gjør dette!’’. Jeg stod å tenke over hvor mye du satt pris på det jeg hadde ordnet. Det var ikke så mye, men det var nok til å glede deg og de andre. Flere sykepleiere hadde kommet til meg i forveien for fortalt om hvor mye dere hadde gledet dere. Dette var jeg ikke i tvil om da dere stilte opp i de peneste klærne som dere hadde. De vakreste smykkene. De flotteste krøllene. Jeg ble så glad da jeg så dere. 

Etter å ha spist og drukket det jeg serverte under kvelden, stod du plutselig på dansegulvet. Du danset og danset. Smilet du lagde mens du danset kan ikke beskrives. Du var glad og fikk gjort noe du syntes var morsomt i hverdagen din. Det er nettopp det jeg husker best fra denne kvelden. Smilet deres. Det var så godt å se dere le og danse. Alder hadde plutselig ikke noe tall lengre. Unge som eldre stod sammen på gulvet og danset. Det var skapt et bånd mellom generasjonene denne kvelden. 

Når arrangementet var over, stod du der. Det var rart at det var over. Det var nesten som du ikke ville at kvelden skulle ta slutt. Jeg slo følge med deg inn på rommet ditt. Du satte deg fornøyd ned på sengekanten og så ut i rommet mens jeg stod der. ‘’ Jeg har aldri ledd eller danset så mye på en kveld før. Det var så morsomt!’’. Jeg stod ute på gulvet og så på deg. Det var så godt å høre deg fortelle de ordene. Det var så trist å høre deg fortelle de ordene. Jeg skulle så gjerne ønsket at vi kunne ha holdt på lengre.

Jeg har sett at det er rom for å se alle i hverdagen på sykehjemmet. Selv om vedkommende er dement, funksjonshemmet eller har andre helseplager.

Vær lyset i deres hverdag. Vær lyset i mørket hvor siste utvei er døden. La ikke tiden de har igjen, gå til å se i veggen på sykehjemmet. Se dem og aktiviser dem. Selv om de er eldre og har mindre energi, tar de mer skade av å ikke gjøre noe enn av å være i aktivitet. 
La ikke de siste årene bli lange og triste. 

Det har vært meg en ære å få ta del i hverdagen til beboerne ved Vanntind. Det har vært meg en ære å få muligheten til å lære og oppleve det jeg har gjort. 

Tusen takk for at dere har fulgt meg gjennom den tiden Tjenestependleren har vært i drift. Det har vært et lærerikt og rørende prosjekt å få holde på med.

Håper flere vil gjøre det samme.

Tusen takk.

Med vennlig hilsen

Tjenestependleren
Kenny Erlend Jensen