onsdag 25. mars 2015

Verdig eldreomsorg

Vi forstår at noen lurer på hva denne siden er, og jeg vil her prøve å forklare vår intensjon og vårt engasjement.

Vi er overveldet over at så mye har skjedd siden vi startet for snart 5 år siden. "Verdig eldreomsorg" teller nå snart 90 000 følgere.
Da vi startet måtte vi lete etter noe å skrive om. Det var bare mye om eldreomsorg foran hvert valg.

Det var Trine Jaksland Graff (sykepleier) som startet Verdig eldreomsorg i 2015. Nå er også Anne Trine Smidsrød  og Henning Økland (geriater) med.


Hva betyr egentlig en slik side og har vi noen påvirkningskraft? Det er det vi håper og tror. 
Her står mange sammen, og jo flere vi er jo bedre.

Jeg tror også på at hver enkelt av oss kanskje får et større fokus på de som trenger oppmerksomhet og tid i det daglige, at vi både blir mer bevisst i vår jobb som helsepersonell og som privatpersoner, der vi lever spredt rundt i Norges land. 
Denne bloggen er knyttet opp mot siden på Facebook,og her skr9iver jeg lengre innlegg. Jeg tar også imot gjesteinnlegg.

Jeg mener det er viktig å vise at det ikke bare er et innlegg her og der i media, men det er mye som skjer i eldreomsorgen som ikke er av positiv karakter. På siden "Verdig eldreomsorg" synliggjøres alt fra media på en side. Derfor håper jeg du vil sende meg tips eller linker når du ønsker å dele noe fra din kommune.
Noen skriver at de blir deprimerte og ikke orker å lese om det negative og uverdige som faktisk foregår. De ber meg heller skrive om alt det positive som skjer der ute.

Og  vi skal ikke glemme at det faktisk skjer positive ting i eldreomsorgen også, noe som er viktig å få frem. På den måten kan vi kanskje lære noe av hverandre. Slike innlegg er like velkommen på denne siden. Jeg er også på utkikk etter dette hver dag, for det er ingenting som gleder meg mer. Slike innslag som dette gjør noe med min tro på at det faktisk går an.

Men vi kan ikke lukke øynene for det som faktisk ikke er bra! Når eldre mennesker ikke blir behandlet med verdighet, om det så bare er noen få ja da mener jeg vi må få det frem i lyset. Tenk om det var din egen mor eller far. Eller deg selv om noen år...

Jeg har lagt litt helserelatert informasjon,  og her tar jeg også imot forslag og spørsmål fra dere.

Mitt håp er at denne siden også kan få oss helsepersonell til å stå sammen. Mange våger ikke å si fra om uverdige og uforsvarlig ting på arbeidsplassen fordi de er redde for konsekvensene. Er du organisert bør jo fagorganisasjonen støtte deg, men her tenker jeg også siden kan bidra. Vi har litt makt når vi er så mange, og vi kan via bloggen dele på flere sosiale medier.

Jeg oppfordrer helsepersonell til å forsvare pasientene, være lojale mot hverandre og å stå sammen. Spør deg selv om du jobber forsvarlig, det er en plikt du har som helsepersonell og det er første bud når vi jobber i eldreomsorgen.

Bruk lovene når du sier fra om noe, og de etiske retningslinjene. Spesielt når du skriver avvik, som jo er det første vi forsøker. Det er også lettere hvis flere går sammen. Resignerer vi blir aldri ting bedre.

Jeg tar avstand fra å sette svake grupper opp mot hverandre, rasisme, diskriminering  og jeg ønsker å diskutere sak, ikke person. Vær så snill å respektere dette.

Vil du skrive et gjesteinnlegg på bloggen er du hjertelig velkommen. Bare gi oss beskjed. Verdeldreomsorg@gmail.comTusen takk for at du engasjerer deg i eldreomsorgen. Sammen kan vi kanskje gjøre en forandring.
onsdag 18. mars 2015

Hei politikere og ansvarlige for eldreomsorgen i kommunene.

Jeg har et veldig stort engasjement for eldreomsorgen og ønsker gjerne å gjøre en forandring. Jeg mener virkelig at både bemanning og kompetanse bør økes, men forstår også at frivillighet og andre tiltak kan være et supplement.  Det er her jeg ønsker å komme med et forslag til dere, som vil være positivt både for ungdommen og de eldre på sykehjem.

Dette kan være et supplement i sommerferien, når mange av de som er fast ansatt har ferie.
Bergen kommune har gitt ungdommer sommerjobb på flere sykehjem i Bergen, med stor suksess. Ungdommene blir tatt ut ved at de søker og kommer på intervju.
Målet er å få opp interessen for helse- og omsorgsfagene gjennom at ungdommene selv får oppleve arbeidshverdagen på et sykehjem.
Beboerne på sykehjemmene satte stor pris på den innsatsen som ungdommene gjorde. De savnet ungdommene og spurte etter dem etter sommeren. Tilbakemeldingen kommunen har fått er at de eldre syntes vikarene skapte god stemning og mye humor på sykehjemmene.

Ungdommene får god lønn, ordnede forhold og hyggelige kolleger. Arbeidsoppgavene vil være allsidige, og opplærling vil bli gitt. 
Det er mange oppgaver som må gjøres hele dagen. Gjøremålene til dem som får sommerjobb kan være høytlesning, aktiviteter, gå turer, prate med beboerne, underholde dem, steke vafler, holde rent og hjelpe til med servering av mat.
Dette kan være en vinn-vinn situasjon. Ungdommene får sommerjobb, noe som ikke er så enkelt i dag og de eldre får en god sommer. Dette må da være positivt for alle kommunens borgere og en investering for alle, selvom kommunen må gi noe støtte?