onsdag 11. desember 2019

HJERTET MITT

Jeg bar alltid hjertet mitt nakent
utapå meg som ei lydende bjelle.
Men hjertet var ikke smidd
av jern og messingbrás
som bjella, derfor
rispet jeg så lett sund det
inni livets snatt og snar.
Barnåler
og måsabøss
og blar av ville drømmer
klisser i det størknete blodet.

Hans Børlisøndag 17. november 2019

Husker du?

Nå går årene baklengs.
Husker du da og da?
Husker du stevnemøter?
Husker du hva han sa?

Husker du gledens gullstøt?
Husker du smertens ild
dengang da øyeblikket
og intet annet var til?

Langsynt blir alderdommen.
Bra er vel også det.
Godt at vi har en fortid
som vi kan huske med!

Inger Hageruptirsdag 15. oktober 2019

Helsepersonell må stå sammen

Verdig eldreomsorg startet for ca. 5 år siden, og mye har skjedd på disse årene.
Det er mer fokus på eldreomsorg i media, men det som forundrer meg er at det ikke gjøres noe med bemanningen. Eller det nedbemannes! 
 
Mange steder blir det ikke leid inn ekstravakt til døende for eksempel  noe som var en selvfølge da jeg begynte i eldreomsorgen i 2005.
Derfor ligger det faktisk mennesker på norske sykehjem som dør helt alene.

Ikke alle har pårørende og noen vil kanskje dø alene, men det gjør meg vondt å tenke på at noen kanskje føler på angst og ensomhet før de forlater denne verden.
Selv jobbet jeg på lindrende avdeling og har sittet hos veldig mange døende.
Jeg erfarte og følte hvor viktig dette var, så da  Verdig eldreomsorg startet var
dette det første vi fokuserte på.

Vi har oppfordret helsepersonell til å stå frem og stå sammen, men svært få våger.. 
Derfor ble jeg positivt overrasket da jeg så siden Eldrebrølet.
Sykepleier Irene Vågen og helsefagarbeider Helene Thuen opprettet siden Eldrebrølet.

Emmeli Sturtzel, Sykepleier og
Hilde Lende Aune, Hjelpepleier har også startet en underskriftkampanje som jeg håper du vil skrive under på.


torsdag 10. oktober 2019

Verdensdagen for psykisk helse

I dag er det Verdensdagen for psykisk helse.
Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10.oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden.

Vi i Verdig eldreomsorg vil fokusere på hvor viktig det også er å gi tid til våre eldre.
Det skal ikke så mye til for å lyse opp dagen til noen som kanskje sitter mye alene.
Et besøk, en samtale, en tur og ikke minst at noen våger bry seg og stille de litt vanskelige spørsmålene.
Helsedirektoratet gir råd til kommunene, men hvorvidt disse følges varierer nok mye fra kommune til kommune.

Helsedirektoratet:

Kommunene bør tilrettelegge tiltak for å redusere risiko for psykisk lidelse hos eldre.

Kommunene bør tilrettelegge tiltak for å redusere risiko for psykisk lidelse hos eldre. Dette kan være tiltak som fysisk aktivitet, sosiale og kulturelle aktiviteter for å forebygge sosial isolasjon og inaktivitet i form av lavterskeltilbud med frivillige organisasjoner, private aktører og kommunale tjenester.

Det bør gjøres en vurdering av om det er behov for å:opprette frisklivssentraler
  • opprette avlastningstilbud
  • utvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner
  • opprette tilpassede dagtilbud
  • opprette pårørendeskoler og samtalegrupper
  • ta i bruk ny velferdsteknologi

Fastlegen og annet helsepersonell bør spørre den eldre pasienten om fysisk og sosial aktivitet og gi råd om økt aktivitet hvis pasienten ikke er fysisk og/eller sosialt aktiv.