torsdag 22. februar 2018

Til vår eldreminister Åse Michaelsen

Det virker som om vår nye 
eldreminister ikke forstår at vi trenger høyere bemanning og økt kompetanse i eldreomsorgen.

Hun bør  starte med å få innvilget mer penger til eldreomsorgen i kommunene. Deretter må hun pålegge kommunene å ansette folk til å ta seg av alt som ikke er pasientrettet, oppgaver som helsepersonell må utføre ved siden av pleien. For eksempel:


• vaske pasienttøy
• vaske håndklær etc. til avdelingen
• stryke tøy
• lage og varme mat
• bestille varer
• bestille matvarer
• fylle lager
• sette inn og ta ut av oppvaskmaskin
• bære ut søppel
• stryke klær
• moppe gulv
• dekke og ta av bord
• fryse av kjøleskap og fryser
• desinfisering av kjøkken
• rydde rom
• re senger
• diverse "vaktmesteroppgaver"

Dette er oppgaver man ikke behøver å være fagutdannet for å gjøre.


Politikerne kommer til stadighet med ulne utsagn om sykefravær i arbeidslivet i Norge. Helsepersonell er allerede en arbeidsgruppe med svært store belastninger.
Det virker som om eldreministeren ikke skjønner sammenhengen mellom høy arbeisbelastning og senere skader/sykdom i alderdommen.
Eller det faktum at mange søker seg vekk fra å jobbe i eldreomsorgen.

Dersom hun vil bedre forholdene for de gamle hjelper det lite å legge ekstra byrde til en allerede svært belastet arbeidsgruppe.

Mantra fra politikerne om å stadig øke belastningen på arbeidstakerne virker ikke bare unyansert men rett og slett naivt.

Vi behøver høyere bemanning og tiltak som skaper trivsel på arbeidsplassen.

Vi som helsepersonell ønsker også å prate med og bli ordentlig kjent med våre pasienter. Da må vi ha tid til mer enn å dekke deres fysiske behov. Det er faktisk helt nødvendig for å ivareta helhetlig omsorg.

Vi skal jobbe forsvarlig.

Avvik og ulykker skjer som regel ikke på grunn av dårlige pleiere, men på grunn av udugelige og uforsvarlige arbeidsforhold.

La helsepersonell få utføre de oppgaver som er rettet mot pasientene, og ansett folk til å ta alle de andre oppgavene.
På denne måten frigjøres tid, slik at helsepersonell kan konsentrere seg om jobben sin.

Eldreministeren bør fremme tiltak som vil gjøre det attraktivt å jobbe med eldre, ikke skremme helsepersonell vekk.

Reformen «leve hele livet» som kommer i form av en stortingsmelding til våren er vel og bra.

Men dere kan ikke lukke øymene for at vi sårt behøver høyere bemanning! Og da mener vi at dette er måten å gjøre det på. Dette kan gjøres raskt med økte bevilgninger.

Hilsen oss i Verdig eldreomsorg.