tirsdag 2. august 2016

GODE RÅD FOR EN GOD OG VERDIG ELDREOMSORG

Kjære Bent Høie
Kjære Inga Marte Thorkildsen, kjære Raymond Johansen, kjære Rita Ottervik og alle andre ordførere og politiske ledere av helse-, pleie- og omsorgstjenestene i Norges land.

I et innlegg publisert i Aftenposten den 1.august i år, innleder helsebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, med noen veldig kloke ord vedrørende eldreomsorgen i Oslo: «Vi har for lite informasjon om kvalitet».
Ja, dere politikere har for lite informasjon om kvalitet i tjenestene dere er satt til å tjene og lede. Der starter hele sannheten.
Kvalitet i tjenestene utvikles ved at nok fagpersonale, med riktig kompetanse og pasientkjennskap, samarbeider og utøver kvalitet!
Så enkelt er det egentlig.
Nok personale, med riktig kompetanse og pasientkjennskap.
Samt samarbeid.
Samarbeid mellom fagfolkene.
Samarbeid mellom fagfolkene og pasientene. Samarbeid mellom fagfolkene, pasientene og pårørende.

Kvalitet starter med dialog, med kritiske spørsmål og med ulike perspektiver, det er det eneste noen egentlig vet om kvalitet det.

Et slikt samarbeid fordrer også at disse kjenner hverandre; altså kontinuitet i gruppen av nok fagfolk nær pasienter og pårørende.
Dette gir trygghet. For alle parter, og fremmer dialog og samarbeid.
Åpenhet for kritikk er alfa og omega for kvalitet.

Helse-, pleie og omsorgstjenestene over det ganske land er i dag preget av det absolutte motsatte av dette. Altså ikke åpenhet for kritiske spørsmål, men frykt for kritikk.
Lederkulturene innen disse tjenestene i dag er kun forsvar og ensretting, og kritiske røster får overhodet ikke komme fram.
Det er her dere må begynne nå.
Først da skal, og kan, vi tro på dere.

Vi på siden Verdig eldreomsorg kan ikke sitte her og gjenta alt vi tidligere har sagt om dagens manglende helse-, pleie- og omsorgstjenester i dette land. Men linker legges her ved.
5.april 2015 skrev moderator her, om det som ikke gjelder henne, men som hun likevel ikke kan tåle.
http://trijaks-graff.blogspot.no/2015/04/dette-gjelder-jo-ikke-meg-men-har-jeg.html
Vi må kunne ta ansvar, men for å ta ansvar må vi også ha mulighet til det. Her var moderator for redd, der hun jobbet, til å kunne gå ut med eget navn.

26.juli 2015 skrev hun om frykten, lammelsen i arbeidet hun kjente på som sykepleier i Trondheim.
http://trijaks-graff.blogspot.no/2015/07/jeg-kjenner-at-jeg-er-motls-og-hapls.html
Her skrev hun om misbruket av fagfolk, og om elendigheten og nedverdigelsen de syke og gamle møter i sine dager.

2.august 2015 skrev hun om et møte med ordfører Rita Ottervik. http://trijaks-graff.blogspot.no/2015/08/skadeskutt-sykepleier-mter-en-ordfrer.html
Der kommer det tydelig fram i beskrivelsen at ordføreren ikke var mottagelig for hennes egentlige ønske om å få fram mangel på mulighet til å kunne stå til ansvar, slik som fagfolk har sin hverdag innen NPM. Rita Ottervik var ganske enkelt så bastant at det ikke var mulig å diskutere dette her.

11.oktober beskriver moderator her om en tragedie fra Horten. Tragedien skyldtes ene og alene systemet. Dette kunne like gjerne skjedd i Trondheim, som i Horten. Eller i en annen kommune.
http://trijaks-graff.blogspot.no/2015/10/det-somikke-skulle-skje-som-ikke-kunne.html

Så kom moderator seg ut av Trondheim, og tilbake til Sunndal, en kommune i Norge der eldreomsorgen virkelig glimrer. Selv om det sikkert også der finnes elementer som ikke er perfekte. Men muligheten til kvalitet, dvs mulighetene til dialog og til samarbeid er der faktisk tilstede.
Dette fikk moderator den 14.mars til å skrive brev til Rita Ottervik. Hun erkjente at hun måtte varsle, hadde plikt til dette som helsepersonell. Så da skrev hun dette.
http://trijaks-graff.blogspot.no/2016/03/kjre-ordfrer-rita-ottervik-og-kjre.html

Ordføreren svarte, nesten like bra som Inga Marte Thorkildsen nå gjør, ved å gå utenom.
http://trijaks-graff.blogspot.no/2016/03/svar-pa-apent-brev-til-ordfrer-rita.html

I Trondheim er det nå kommet mer penger inn i eldreomsorgen, og alt går til byråkratiet. Flere ledere mellom kommunalråd for helse, pleie og omsorg, og enhetslederne. Fagledere er blitt avdelingssykepleiere. Pleiefaktoren i sykehjemmene er fortsatt 0,2.

I Oslo tvangsflyttes eldre fra sine hjem, mens åtte direktører i Sykehjemsetaten sitter urimelig trygt.

Innlegget på siden vår i forbindelse med Furuset saken har blitt lest av snart 35 000 og er delt nesten 1000 ganger videre. Det engasjerer, treffer og opprører folk.
http://trijaks-graff.blogspot.no/2016/07/hvor-er-empatien-og-medmenneskeligheten.html

Lovverket vårt krever at pasientene skal ha forsvarlige tjenester I DAG.

Når skal vi få politikere som virkelig våger å ta grep????
Når skal dere ta grep som monner, i dag?
Og når slutter dere å bare kaste skitt og skyld på hverandre?

Det er ikke syndebukker vi trenger nå, men en bedre helsetjeneste. Kan dere begynne å bruke kreftene deres på det, kjære politikere? Og dette gjelder dere alle, uavhengig av partinavn, eller partifarge.


Verdig eldreomsorg gir dere plass på bloggen sin, om dere ordførere og Helseminister, kan komme med konkrete handlinger som sikrer at det kommer mer fagfolk, sykepleiere, leger, aktivitører, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og andre, der pasientene er. Enten det er i hjemmesykepleie eller sykehjem.
Men om dere bare har nye, tomme garantier og fine ord, så får dere ikke plass her.

Send en søknad til ordfører i Sunndal kommune om å få komme dit på et par dagers befaring, for å lære. Be om å få vår moderator med dere som guide gjennom systemet. Hun kan sammenligne det dere ser med slik det er i andre kommuner.

Med vennlig hilsen oss i Verdig eldreomsorg.
Trine Jaksland Graff og Anne Trine Smidsrød.