mandag 28. mars 2016

Hvordan kan vi bli flere?

Har dere forslag til hvordan vi kan få enda flere til å bli med oss her på siden? Dere kan invitere venner eller dele innlegg, men andre ting?

Vi er snart 50 000 og det er en "makt" bare i å være så mange. Det signaliserer at vi ikke er fornøyde med slik våre eldre blir behandlet mange steder.
Vi må få de som bestemmer til å forstå at det må bevilges mer til eldreomsorgen i Norge. Det går nesten ikke en dag uten å høre om at det skal spares inn i en eller annen kommune, og veldig ofte går det utover våre hjelpetrengende eldre.

Det er nok nå. Vi vet at det mange steder er uforsvarlig liten bemanning, både på dag og natt og jeg får hjerteskjærende historier daglig på innboks. Både om for dårlig smertelindring, uverdighet og andre stygge avvik.

Pleiere er livredde for å si fra av frykt for å miste jobben sin. Skal vi trues til taushet når vi vet at vi ikke gjør en forsvarlig jobb? Hvordan skal dette da ende?

Vi tar opp mye her på siden, og vi har også denne bloggen.
Jeg har blitt spurt av Sykepleierforbundet om å sitte i en ressursgruppe for eldreomsorgen, som representant for "Verdig eldreomsorg". Noe jeg har takket ja til.
I september skal jeg også ha et innplegg på en konferanse i regi av Sykepleierforbundet. Der skal jeg snakke om siden vår "Verdig eldreomsorg".

Mange er utålmodige og sier vi må gjøre noe, men jeg tenker vi er i ferd med å bygge opp noe. Vi gjør noe på en eller annen måte hver dag, ved å synliggjøre, støtte andre som kjemper for det samme og ved å stadig bli flere.
Du kan lese mer om siden vår her.

Jeg forstår at de som styrer sjelden våger å kommentere her på siden, for her vil de virkelig få svar. Folk er lei av tomme løfter foran hvert valg. De vil virkelig se eldreomsorgen vår skinne. Det angår nemlig oss alle.
Neste valg er i 2017. "Verdig eldreomsorg" vi kjempe for en verdig eldreomsorg uansett hvilket parti som styrer.