torsdag 4. februar 2016

Aksjon for eldreomsorgen. Pressemelding.

Pressemelding:

10 februar:
Tenn et lys for bedre eldreomsorg i Norge!
Eldreomsorgen i Norge er i mange kommuner langt fra hva befolkningen har behov for, har betalt for og forventning om. Lidelseshistoriene er mange. Snart følger 42 000 nordmenn facebooksiden "Verdig Eldreomsorg" som jeg har drevet i ett år.
Folk er opprørte over tilstanden i mange kommuner!
Den 10. februar tenner vi et symbolsk lys i våre hjem og på facebook. Vi tenner lys for håpet og kravet om bemanning, flere senger og økte bevilgninger.
Det begynner å haste!

Mvh Trine Jaksland Graff 
Sykepleier og administrator for siden "Verdig eldreomsorg".
Mailadresse: trijaks11@gmail.com
Telefon: 466 68 375
Siden Verdig eldreomsorg finner du her: https://www.facebook.com/trijaks/?fref=ts
Aksjonen finner du her: https://m.facebook.com/events/1687509004864007

***
Mitt håp med dette er at vi skal synes på Facebook denne dagen, og dette er noe som er mulig å være med på for alle. Også de som ikke kan gå eller kommer seg ut.
Nei til flere innsparinger i  eldreomsorgen, ja til å bevilge mer penger som kommer våre eldre til gode. Ja til flere trivselstiltak og omsorg i hjemmesykepleien og på sykehjem. 
Jeg får tilbakemeldinger fra pleiere fra hele landet og alle jeg snakker med sier det samme; Vi må ha mer bemanning på avdelingene, og også en synlig leder som jobber sammen med oss. Vi føler at vi ikke strekker til og har en dårlig følelse når vi går hjem fra jobb.
Er det så vanskelig å forstå? Ja, vi behøver også mer kompetanse men den får vi ikke brukt på en tilfredsstillende måte når det alltid er for lite folk på jobb.
Jeg får også daglig tilbakemeldinger fra pårørende om akkurat det samme. Pleierne har ikke tid, de må gjøre så mange oppgaver. Pasienter dør alene, fordi avdelingen sparer penger på ikke å leie inn ekstra bemanning når et menneske er i siste fase av livet. Ikke alle har pårørende hos seg, men de klager heller ikke. Derfor synes det ikke. Derfor må vi som pleiere være deres forsvarere.
Jeg kan nevne mange ting og jeg vet at det også er mye positivt der ute. Men vi kan ikke la det positive på et sykehjem oppveie for det som er negativt andre steder. Vi må synliggjøre og få frem hvordan det er i hele Norge.
Vi behøver en større pott til eldreomsorgen!
Bli med på aksjonen 10. februar, tenn et lys og legg ut et bilde av dette på Facebook. Enten som ditt profilbilde eller på tidslinjen din.
Tusen takk for at du støtter aksjonen, og det er viktig at mange er med for at vi skal bli lagt merke til.