lørdag 6. februar 2016

Eldreaksjonen i Hadsel

Av Frode Holdhus. Leder

Hver dag blir det kjempet om ressurser og om verdier. Hvem skal få hva? Hvilke grupper skal få mest? 
Og hva er viktig og riktig når det gjelder etikk, moral og livssyn med mer. Hvem vinner denne kampen?
Så har vi i vår klokhet eller dumhet delt oss opp i mange små enheter. Kommuner og fylkeskommuner.
For min det er jeg stort sett tilhenger av at disse forblir små. Men når eldreomsorgen blir slik som her hos oss i Hadsel i Nordland, da vet jeg ikke helt. Den lille kommunen vår sliter. Mange år med press alle veier. Innkjøp av diverse. En stat som sender oppgaver og ikke nok penger.
De gamle får ikke de tjenestene de trenger: 
Vi har:
*Dårlig tilbud til folk med demenssykdom
*Altfor få sykehjemsplasser
*Sprengt hjemmetjeneste
*Hjelp til vask og rydding en gang i måneden
*Dårlig tilbud på varm mat
*Lite ressurser til aktivisering
Lokale byråkrater forsvarer stort sett det eksisterende og bruker ulike tall og sammenligninger med andre kommuner (som kanskje er like dårlige?)
Jeg tror derfor at vi må sette dette under lupen. Det viser seg jo at en stor gruppe mennesker blir diskriminert.

I Hadsel har vi startet en eldreaksjon. Målet er å kjempe for forbedringer. Vi har blant annet gjennomført en underskriftsaksjon. Der fikk vi støtte til våre krav om å rette opp punktene ovenfor fra nesten 1300 personer. En god start. Og vi vil kjempe videre her på det lokale planet. Kanskje klarer vi å endre litt?
Det finnes kanskje tilsvarende grupper andre steder? Som kjemper om de få kronene som finnes?
Har dere ikke det, kan dette kanskje være en ide? For vi har erfart at det er svært mange som er positivt interessert i at det blir gjort noe for denne gruppen. Og kanskje de til og med kan tenke seg å være med?
Ved behov er det bare å ta kontakt. Så kan vi kanskje fortelle litt om det vi gjør eller besvare spørsmål. Epost: frodehol@gmail.com   Vår gruppe på Facebook finner du her: https://www.facebook.com/groups/410076495855721/

Men samtidig tror jeg at vi må heve blikket. Vi får ikke dette til uten at prioritering av eldreomsorgen blir et krav på nasjonalt plan. Vi trenger en stor eldrereform. Med mye ferske penger.
Arbeidet til «Verdig eldreomsorg» er svært bra. Oppslutningen øker for hver dag. Og markeringen den 10. februar er på sin plass. All ære til de som står bak dette.
Mitt håp er at dette kan utvikle seg til en nasjonal markering i mange kommuner etter hvert.
Det kommer et stortingsvalg snart!