mandag 18. januar 2016

I dag fikk 92- årige, døende Helga, endelig plass på lindrende enhet på Akerselva sykehjem.

Da Helga ble utskrevet for over en uke siden mente legen ved Diakonhjemmet sykehus at hun hadde behov for en plass på lindrende enhet, som er et spesialtilbud for døende og uhelbredelig syke. Bydel Frogner, hvor Helga hører hjemme, avslo søknaden med begrunnelsen, - det var ingen ledige senger. Dette viste seg å være uriktig, det var flere (4) ledige rom på lindrende enhet. 

Den kvelden skriver datteren til "Verdig eldreomsorg" og ber meg om råd. Jeg tar kontakt med lege og nyansatt generalsekretær i Helsetjenesteaksjonen Synne Bernhardt, som straks setter i gang. Det er ikke tvil når vi leser hennes journal at hun er mer enn kvalifisert for lindrende avdeling. 

Synne Bernhardt ringte umiddelbart (lørdag) til Akerselva sykehjem og får bekreftet at det er fire ledige rom. 
Så ringer hun bydelspolitikere i Frogner bydel, de ber henne ringe bydelsdirektøren. 
Synne Bernhardt ringer bydelsdirektøren, som lovet å se på saken.  

Mandag ringte hun bestiller kontoret i Frogner bydel. De lovet å se på saken.
Både jeg fra "Verdig Eldreomsorg" og lege Synne Bernhardt har daglig kontakt med datter. Det kommer ingen tilbakemelding fra hverken bydelsdirektøren eller bestillerkontoret.

Saken var på NRK Østlandssendingen, som innlegg og på TV.

I begynnelsen av uken anbefaler lege på det sykehjemmet Helga var, - plass på lindrende enhet.  
Nå er det altså to leger som anbefaler plass på lindrende enhet,- og det har kommet frem at sykehjemmet der Helga er, ikke har ressurser og kompetanse til å ivareta hennes behov. Men datteren påpeker at de gjør så godt de kan med den kompetanse og de ressursene de har.

Fredag ble det avholdt møte med Helgas datter og bydelen på sykehjemmet. Da har det kommet frem at bydelen har kommet med uriktige opplysninger. De endrer derfor sin begrunnelse og opprettholder avslaget. Nå begrunnes avslaget med at Helga «ikke er kvalm nok,  ikke har smerter nok»,-  og sannsynligvis vil hun leve lenger en to uker. Da kan hun «naturligvis» ikke få plass på lindrende enhet. Dette er for brutalt!
Det finnes ingen skreven «to-ukers regel»! Igjen farer bydelen med uriktige opplsyninger.

Fredag ringer lege Synne Bernhardt byråd Inga Marte Thorkildsens rådgiver, Mette Kolsrud. Hun forteller at politisk ledelse ikke kan overprøve bestille kontorets beslutning, til tross for at Helga i følge journal fyller vilkårene for å få innvilget plass,- det er ledig plass og at bydelen har fart med løgn (begrunnelsen).  Hun ber om at Inga Marte Thorkildsen ringer tilbake,- det gjør hun ikke!

Lørdag formiddag ringer imidlertid Elisabeth Vennevold, pleie- og omsorgssjef i byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, til lege Synne Bernhardt. Men, heller ikke hun kan, i følge henne selv, overprøve bestiller kontorets avgjørelse.

Dette betyr at bestiller kontoret sitter med all makt! Det betyr at bestiller kontoret bestemmer om du kjenner nok kvalme, har nok smerter osv.. Hvordan kan de overprøve pasientens symptomer? Hvordan kan de overprøve de faglige vurderinger?  Vil vi ha det slik? 

Lørdag twitrer jeg på vegne av "Verdig Eldreomsorg" Inga Marte Thorkildsen som ber meg sende en mail. 
Søndag sender jeg henne en mail.
Synne Bernhardt sender og mail hvor hun påpeker at potensielle lovbrudd kan ha skjedd, i tillegg til de usannheter Frogner bydel har fart med. 

Dagen etter, altså i dag, mandag får endelig Helga plass. Hun er dårligere men er nå vel innstalert på lindrende enhet Akerselva. Der håper vi hun får smertelindring, trygghet og omsorg den tiden hun har igjen. Vi håper også datteren blir ivaretatt på en god måte og at de sammen får den ro og verdighet de behøver for at denne tiden skal bli så god som mulig.

Vi ber til slutt om at bydel Frogner gir Helga og datteren en uforbeholden unnskyldning!

Dette er fortalt med tillatelse fra Helga og datteren.


FOTO: NADIR ALAM / NRK
Østlandssendingen