tirsdag 17. februar 2015

Det er den draumen

                                                                                                                     

Det er den draumen me ber på                        
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje -
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa -
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

Olav H. Hauge, hentet fra "Dikt i samling", 1996.