tirsdag 24. februar 2015

Å være et medmenneske i rollen som sykepleier

Hva vil det si å være et medmenneske? Jeg tror det handler mye om å tenke at alle mennesker er like mye verdt, og å ha respekt for alle.
Det som kommer til meg nå er en juletur jeg hadde sammen med tante og mamma. Jeg var kanskje 9 eller 10 år. Vi skulle hjem med bussen og på holdeplassen satt det et par litt eldre menn. De var dårlig og tynt kledd og jeg tenkte de så ustelte ut. De sa noe til oss og da forsto jeg at de hadde drukket litt for mye, men tante svarte dem helt vanlig og vi satte oss på bussen hjem. "Det er uteliggere" sa de voksne til meg.
Denne hendelsen skrev jeg stil om etterpå for den satte spor i et barnesinn. Jeg tenkte på hvorfor de var havnet der på gata. Det jeg konkluderte med var at de kanskje ikke hadde hatt det så bra i livet sitt. Kanskje hadde de ikke hatt foreldre som brydde seg...
Det merkelige jeg husker var at de ikke var skremmende, jeg var ikke redd og jeg følte heller ingen form for avsky. Bare empati, og på en måte en stor respekt for disse mennene. Jeg tror jeg har tatt med meg den respekten gjennom livet, og jeg påstår at respekt er grunnleggende i all form for omsorg.


Som sykepleiere er vi også medmennesker.  Jeg mener vi må evne å legge oss selv litt til side, tåle at pasienten kjefter eller er sint på oss, sette oss ned og finne ut hvorfor. For som regel er det ikke oss de er sinte på. Redsel og usikkerhet fører ofte til sinne, og det er forståelignår man er i en sårbar situasjon. Derfor er trygghet, tillit og forutsigbarhet viktig, men det krever tilstedeværelse og omsorg fra pleierne. Slike ting kan være tidkrevende, men er en så utrolig viktig investering. Jeg våger å påstå at dette er noe av det viktigste vi gjør i møte med mennesker i en sårbar situasjon. Klarer vi å skape trygghet og tillit vil mange misforståelser unngås.
Jeg tror man må ha jobbet "ved senga" til pasientene for å forstå dette.


Jeg spurte i dag på siden "Verdig eldreomsorg": "Hva legger du i ordet omsorg?"
Respekt, tillit, trygghet, være sammen med, ydmykhet, empati, ivaretakelse av hele mennesket, raushet, trøst. Dette er ord som ble nevnt.
Vi må se mennesket, høre på livshistorien og være oppriktig interessert. Sykdommene og det fysiske fysiske er bare en liten del av helheten. Jeg tenker på hvordan jeg selv ønsker å bli behandlet når jeg blir gammel...


Nasse gikk  til Brummm. og la poten sin på
poten til Brumm. "Hva er det?" spurte Brummm.
"Ikke noe", svarte Nasse.
" Jeg ville bare vise at jeg er her hvis du trenger meg"...