søndag 29. april 2018

Landskonferansen for Sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 2018.

Verdig eldreomsorg holdt et innlegg på Landskonferansen for
Sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens.

Temaet var: «Livets siste faser – god sykepleie, verdighet og medbestemmelse»

(NSF - FGD) er et forum for alle sykepleiere som har interesser av
eldreomsorg og demensomsorg. Et av deres formål er å bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. I tillegg ønsker de å skape møteplasser for fag- og kunnskapsutveksling.

Vi ble møtt av et vårlig og solfylt Bergen.

Det var en interessant og fin konferanse og mange kunnskapsrike mennesker med pasienterfaring, pårørendeerfaring og
fagkunnskap som holdt foredrag rundt temaet om livets siste fase.

Inger Johanne Knudsen og hennes innlegg "Aldringens utfordringer" inspirerte og berørte.
Inger Johanne er 88 år, leder av Eldrerådet i Bergen og veldig engasjert. Både politisk og samfunnspolitisk.

Vi intervjuet henne på kontoret til Eldrerådet. Der ble vi tatt imot av en sprudlende, vakker og åpen Inger Johanne. Vi følte oss velkommen med en gang, og gikk i gang med intervjuet.
Som du kan høre her:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1548593221905733&id=565711556860576

I 2003 ble hun leder  av Bergen Eldreråd, og hun har hatt og har fremdeles et brennende engasjement for eldre på alle plan i samfunnet.  Engasjementet har gjort henne vide kjent -ikke bare i Bergen, men i hele landet.

Jeg fortalte henne litt om Verdig eldreomsorg og at jeg er hjelpepleier, sykepleier, pårørende og selv pasient.

Så sa jeg litt om hvordan og hvorfor jeg startet bloggen, og senere siden for snart 4 år siden.Jeg ble selv satt ut, lit og litt av arbeidslivet, og til slutt ufør etter en mislykket hofteproteseoperasjon.

I dag teller Verdig eldreomsorg rundt 90 000 følgere.
Jeg har selv jobbet på en avdeling for pasienter med demenssykdom og også noen år på lindrende avdeling ved Bråset bo- og omsorgssenter i Røyken kommune.

Jeg fortalte om en av våre fagfolk geriater Henning Økland som blant annet har skrevet blogginnlegget "Ti still eller forsvinn" på bloggen vår. Det innlegget er nå lest av 250 000.

Henning er legespesialist i Indremedisin, Geratri og spesialrådgiver i Regional enhet for legemiddelinformasjon ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. De tilbyr bla. helsepersonell gratis og produsentuavhengig legemiddelinformasjon.
RELIS mottar også bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, vurderer hendelsesforløp og årsakssammenheng, og kommenterer i skriftlig tilbakemelding til melder. Bivirkningsrapportene registreres i en nasjonal bivirkningsdatabase, i nært samarbeid med Statens legemiddelverk.

Han har også jobbet ved Ullevål Universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus, Haugesund sykehus, Oslo Akutten legevakt og vært Foretagstillitsvalgt OUS for YLF/ Den norske legeforening.
De fire Regionale legemiddel sentrene i Norge har stor kompetanse på polyfarmasi og interaksjoner mellom legemidler. Dette er særlig aktuelt for mange gamle pasienter og temaet var også endel av de temaene som ble berørt i Bergen.

Siden Henning Økland var på konferansen i Bergen, kunne han holde noen innspill under mitt foredrag for Verdig eldreomsorg på konferansens siste dag.

Jeg startet med å fortelle litt om oss og vårt arbeid.
Vi ønsker å inspirere pårørende og helsepersonell til å stå sammen.
Vi er partipolitisk nøytrale men er samfunnspolitiske og helsepolitisk målbevisste.

Jeg sa noe om at vi gjene tar imot gjesteinnlegg og oppfordret deltagerne til å sende oss.
Innleggene våre blir lest av alt fra 5000 til 100.000.
Vårt innlegg var kalt «Slik er det bare» og tok for seg den stadig voksende konflikten mellom det som er god pleie, behandling og oppfølging og det systemets effektivitetstyranni fører til.


Nei vi aksepterer ikke at «Slik er det bare.» Vi aksepterer ikke:

• at eldre mennesker blir liggende alene å dø fordi det ikke er prioritert å leie inn ekstravakt.
• at pårørende ikke får god informasjon når deres kjære er i livets siste fase.
• at eldre får diagnosen inkontinens fordi ingen har tid til å følge dem på toalettet
• at eldre får antidepressiva og sovemedisiner i stedet for omsorg og tilstedeværelse
• at mange eldre er på lukket avdeling fordi det ikke er nok personale til å være til stede.
• at mange eldre ikke spiser fordi ingen har tid til å hjelpe dem i spisesituasjonen, eller holde dem litt med selskap.

Vi i Verdig eldreomsorg oppfordrer fortsatt regjering og politikere til å sette inn et enkelt strakstiltak:
Ansett et menneske på hver avdeling til å ta seg av alt det vi gjør som ikke er pleie- eller omsorgsoppgaver. Som bestilling og plassering av varer, vasking av klær, bad og kjøkken, varme opp mat, ta inn og ut av oppvaskmaskin etc. etc.
Dette forslaget ble møtt med jubel blant konferansedeltagerne.

Vi sa også endel om det å stå sammen som helsepersonell.
Ikke bare godta at "sånn er det bare".

Verdig eldreomsorg;
Trine Jaksland Graff, Anne Trine Smidsrød og Henning Økland.