søndag 14. oktober 2018

Kampen om sykepleiere!

Når nyutdannete sykepleiere kan få 80 000kr mer i året ved å arbeide i spesialisthelsetjenesten framfor å arbeide i kommunen. Hva velger de da? 

På sykehusavdelinger er hjelpen nær noe som også bidrar til å skape trygghet. Sykepleiere ute i kommune står ofte alene om ansvaret i alvorlige situasjoner. De kan ikke trykke på knappen for å få et akutt team til å dukke opp på 5 minutter. Hjelpen er ofte langt unna og spesielt gjelder dette for vårt langstrakte land med varierende avstander til legevakt og sykehus. 

En sykepleier som får 80 000kr mer i året trenger ikke å jobbe full stilling, for å nå opp til lønna med 100% stilling i kommunene! Flere sykepleiere ved en avdeling på et av landets sykehus fikk sin mastergrad i sykepleie godt tilrettelagt av arbeidsgiver. Sykepleiere i en kommune måtte ta seg fri uten lønn for å ta samme studiet! Hvordan skal kommunene som sliter med rekruttering av sykepleiere klare å skaffe nok sykepleiere?? 

Reformen leve livet snakker om å opprette flere plasser for eldre og pleietrengende. Hvem skal jobbe der? Hvilken kompetanse er nødvendig for å sikre forsvarlig og trygge pasientforløp? Er det mannen eller kvinnen på gata som ikke har kunnskaper, men som kun er på jakt etter en hvilken som helst jobb?? 

En ser i nyhetene at enkelte sykehus får belønning for å skrive ut pasienter fortest mulig ut til kommunene 
(feks. Stavanger sykehus). Det utøves en aktiv forskyvning av oppgaver fra sykehus og ut til kommunene. 

Hjemmesykepleien er ikke lengre slik det var før i tiden, hvor en kun smurte brødskiver, hjalp til med stell eller sårskift!! I dag foregår langt mere spesialiserte oppgaver ute i kommunene. Det er utdeling av Metadon og oppfølging av rus og psykiatri pasienter, dialyse, betjening av veneporter og sentralt venekateter, infusjoner, avansert kreftbehandling, palliativ og lindrende behandling, akuttfunksjonerOSV, OSV!!

Lærerne fikk 1,6 milliarder til videreutdanning over statsbudsjettet. Hva fikk sykepleierne? Jo, de fikk ingenting! Ikke et rødt øre er øremerket opprustning av dagens generalist utøvende sykepleier tjeneste ute i kommune Norge! Det nytter ikke å ha nye og flotte bygg hvis vi mangler den sykepleiefaglige kompetansen!! Når staten skyver oppgaver fra sykehus og ut til kommunene , må kommunene settes i stand til å følge opp de pasientene som blir utskrevet og til det trengs det penger!! 

Et eksempel skjedde her om dagen da en pasient fikk vite at hun hadde spredning av sin kreftsykdom til flere vitale organer mens hun satt og ventet på drosje, utskrevet og på tur hjem fra sykehus. Hun kom hjem samme dag, og hjemmesykepleier var der og tok i mot henne. Utskrivelsen hadde skjedd i hu og hast slik at det ikke ble gitt informasjon om denne alvorlige utviklingen til sykepleier ute i kommunen! Tilfeldigheten gjorde at det faktisk var sykepleier på jobb akkurat denne kveldsvakta. Som kunne gå igjennom medisinene. Ta bort det pasienten ikke skulle ha lengre, og legge i dosetter nye medisiner som var viktig for behandlingskontonuiteten! 

Hvem taper kampen i rekrutteringen?? Jeg mener det må legges et press på den sittende regjering til å ta ansvar for oppgaveforskyvningene ut til kommunene, og da må vi ta på oss «boksehanskene»! 
Vise at VI er tilstede og VI MÅ bli hørt!! 

Vennlig hilsen Anne-Marie 

Sykepleier MNSc