torsdag 6. april 2017

DET ER NOK NÅ!

Jeg er sjokkert etter alle historier om eldre, hjelpetrengende mennesker som blir sendt hjem. Da snakker jeg om mennesker på over 90 år.
Bare alder og det at de er utrygge hjemme burde kvalifisere til sykehjemsplass. 

Jeg tenker med gru på alle de som ligger i sitt hjem, og det eneste besøket de får er travle hjemmesykepleiere. Og hadde enda disse vært få og faste, men det er nye hver dag og hele tiden. Hvem i himmelens navn blir trygg av sånt? Vi du ha en ukjent som skal ta seg av det mest intime, som for eksempel å få hjelp til dusj?
Det må du finne deg i hvis du blir hjelpetrengende og kommer over en viss alder. Da skal du bare være takknemlig for den hjelpen du får!

Det siste nå fra regjeringen er en ny reform:
"Leve hele livet" 
Den kommer til å omhandle de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Nå skal jeg fortelle den brutale sannheten her, og som jeg håper de politiske partiene vil ta inn:

Det må bevilges mer til våre eldre på statsbudsjettet og en del bør øremerkes
Det må settes inn strakstiltak, og økt grunnbemanning  er første bud. 

"Mat, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Det er det som svikter." Det svikter fordi vi ikke har nok folk! Og kompetanse. 
Det bør også ansettes noe til å ta seg av vasking, bestilling av varer og alt som ikke har med pleie å gjøre. Dette er nå blitt like viktige oppgaver for helsepersonell som pleien til pasientene.

Les alle historier på siden vår Verdig eldreomsorg. Det er bare en brøkdel av alle jeg får. For de fleste vil være anonyme. De er engstelige. 

Helsepersonell er redde for å miste jobben sin hvis de sier fra, og pårørende er engstelige for at det blir verre for sine kjære. 

http://trijaks-graff.blogspot.no/2017/01/ti-still-eller-forsvinn.html?m=0

Fryktkultur styrer vårt helsevesen. Uverdig behandling av våre eldre skjer hver dag. Lover og forskrifter brytes daglig. 

Verdig eldreomsorg har nå snart 90 000 følgere.
Men inge liker å høre den virkelige sannheten. Den usminkede og rå sannheten om Norges eldreomsorg.

Den kjenner vi. Til informasjon var administrator på Sykepleierkongressen 2016 med dette.  Da reiste rundt 300 sykepleiere seg og klappet og aldri har jeg fått så mye anerkjennelse og gode tilbakemeldinger. Det sier litt om mye. Det sier at helsepersonell vet hva som foregår men de våger ikke si noe. 

Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi ønsker å støtte de som går imot dette systemet. De som står opp for våre eldre, de som står opp for de aller mest sårbare. De uten pårørende til å stå på for seg. De som ikke sier noe, hverken mens de lever eller ingen får vite noe etter deres død. Vi vet at bak hver historie som kommer ut skjuler det seg minst hundre lignende tilfeller.
I tillegg har jeg som administrator erfaring både som sykepleier og pårørende.

Se på  sykehjemmene som er på Facebook. De viser kun godsiden. Og det er flott at gode ting skjer. Men vi vet at bak denne godsiden så finnes så mye uverdig.
Det hjelper ikke med livsgledetiltak for de som er så syke at de ikke kan delta. De som ikke får den pleien og omsorgen de har krav på, de som ikke får smertelindring ved livets slutt eller må ligge alene å dø.
Det hjelper ikke de som må bruke bleier/innlegg om natta fordi det er altfor få nattevakter. Eller de som bruker beroligende fordi ingen har tid til å lytte til dem og faktisk snakke med  dem. Mange hadde roet seg da.

Veldig mange får ikke den fysioterapien de har krav på. Det er visst ikke så nøye lenger når du når en viss alder...Slik kan det  faktisk virke.

Og for dette får de eldre lov å betale en stor del av pensjonen sin, uten å ha forbrukerrettigheter engang. Slå den! Vi andre kan klage på både varer og tjenester. Bør det ikke da være en selvfølge at våre eldre også skal kunne det? På en tjeneste de betaler så mye for. Jeg bare spør.  
Og vet dere: På mange sykehjem bor de på små rom uten eget toalett engang. Eller de blir tvangsplassert sammen med en fremmed på et rom. Slik som i Haugesund.

Pårørende blir utnyttet og tatt som en selvfølge og mange er så slitne at de blir syke selv.
Helst hadde vel de som styrer sett at hele eldreomsorgen ble frivillighetsarbeid.
De skjønner visst ikke at mange av de som i dag er på sykehjem eller hjemme hadde vært på sykehus før Samhandlingsreformen kom. Det er syke, hjelpetrengende mennesker vi snakker om.

Hva skjer når tildelingskontor i Oslo, i Voss og andre steder har mer makt enn leger og spesialister?
Når de sender hjelpetrengende, nesten blinde personer hjem mener jeg det er på grensen til kriminelt. 
Hvor mange har endt livet sitt slik? De har ikke fått plass på sykehjem og  deretter har det skjedd en ulykke hjemme. Dette bør det også snakkes om.

Nå må vi begynne å kalle en spade for en spade. Folk begynner å forstå. Verdig eldreomsorg synliggjør  sannheten og ingenting kan stoppe oss.

Trine Jaksland Graff
Sykepleier og administrator for siden 
Veldig eldreomsorg