lørdag 25. mars 2017

HOLD MEG


Hold meg i hånden søster.
Vi går på en usikker vei,
under de evige stjerner
… famlende du og jeg-
Hjelp meg når foten gjør feiltrinn
og ikke kan finne sin vei.
En hånd kan si det som
ingen munn tør si i ord.
En hånd kan knuges
og fortelle om kjærlighet stor.
En hånd kan røpe det ingen vet..
… En hånd kan være en taus bønn
om kjærlighet.
En hånd å holde i kan ofte gi
deg mer enn hva en munn
med ord kan si.
(Dagny Tande Lid)