søndag 19. mars 2017

Byråkratiet vokser i helsetjeneste mens tilbudet fra primær og hjelpefunksjonene som leger, sykepleiere og fysioterapeuter stagnerer og reduseres.

Med et voksende byråkrati som skal "forsvare" nødvendigheten av sin egen eksistens blir det produsert mye papirarbeid som legene og de andre helsearbeiderne må forholde seg til. 
                                                                                 
I motsetning til Helse og pleiepersonalet "produserer" byråkratiet i stor utstrekning merarbeid for primærfunksjonene (leger, sykepleiere, fysioterapeuter, radiografer osv.)sykehusene må "ta unna" før de kan gjøre pasientarbeidet. 
 
Byråkratiet og ledelse kan "effektivisere" og spare inn ved f.eks å fjerne en sekretær-stilling dermed har de "inntjent" en lønnsutgift som kan gå til økte lederlønninger, flere byråkrater eller flere konsulent oppdrag.

Problemet er at "arbeidsoppgavene" til sekretærene ikke blir borte selv om man fjerner personen og lønnsutgiftene. 

Ledelsen og byråkratene løser dette ved å dytte arbeidsoppgavene over på legene, sykepleierne og o.a med primærfunksjoner.
      
Arbeidsoppgavene blir ofte "sminket" så det ikke skal bli så lett gjenkjennbart at man pålegges flere arbeidsoppgaver. Dette gjøres ved at de tidligere oppgavene sekretærene, lønnskontoret og personalkontoret og andre utførte tidligere , nå  kobles opp mot nye datasystemer som helse og pleiepersonalet "bare skal taste inn" og som "bare tar noen minutter å gjøre". 
                                                
Leger, sykepleiere, radiografer og fysioterapeuter o.a blir  sakte men sikkert byråkratenes forlengede armer og underordnede "sekretærer, rengjøringsarbeidere, vaktmestere, kjøkkenarbeidere osv".
                                                          
Helse og pleiepersonalet tjener mer og mer byråkratene og ledelsens behov for å få utført merkantile og praktiske oppgaver som de "effektiviserer bort".                                                                                                        
Pasientene blir avspist med "restene" av utslitte helsearbeidere som må jobbe gratis overtid for å få gjort sin kjerne-virksomhet; PASIENTARBEIDE.

For å "finansiere" en stadig økende byråkratisering "effektiviseres" altså rengjøringspersonale, sekretærer, kjøkkenarbeidere osv.bort.
                                      
Legene bruker tid på å fylle kopimaskiner med nytt blekk, papir, ordne opp med datautstyr og telefoner som ikke funker og andre praktiske og merkantile funksjoner som har blitt "effektivisert bort" mens enten pasientene må vente eller helsearbeiderne må jobbe gratis overtid, for overtid godkjennes ikke!
                                                                                
I tillegg har vi politikere som utreder i det vide og brede og lager "garantier" som ikke garanterer en eneste krone til flere hender til pasientarbeide, et spill for galleri ingen lenger lar seg lure av.
                                                                                          Keiserens skreddere syr og syr "illusoriske kledninger" vevd av tåkeprat, tull og preik.                                                 

I mellomtida ligger pasientene med rumpa utafor dyna i korridorene forhåpentligvis bak et skjermbrett.                                  
Var det noen som sa kyss meg et visst sted?            
Nå er nok, mye mer enn nok!

Henning Økland
Spesialrådgiver, 
Legespesialist i Indremedisin og Geriatri