torsdag 22. september 2016

Reaksjon på programmet "Helene sjekker inn" NRK1

Jeg reagerte sterkt på den uverdige behandlingen av syke, halv- og heldemente beboere på Lørenskog sykehjem ved at sykehjemet.tillot NRK TV å lage et tett reportasje, der beboerne ble eksponert på det groveste. Vi var tett på livredde, syke mennesker som ikke helt visste hvor de var, et mobbeoffer som var halvdement og syk og ikke visste sitt eget beste, et bord av gamle som kjeftet på hverandre som i barnehave. Med fullt ansikt. 

Verst ble det når vi ble vist en dame (ansikt var med) mens pleierne tredde på bleie og plastruse, mens hun strittet i mot. Sykehjemmet har sikkert samtykkepapirer fra beboere og verger. Disse syke var på hjemmet for å bli beskyttet. Også mot seg selv. Beboerne var i en sårbar situasjon og ikke i stand til å ta informerte valg, og vergene har ikke tenkt riktig: For hvem av disse gamle ville ha svart som følger hvis pårørende hadde spurt dem mens de var 40-50 år. "Ja, så klart, kjære datter/sønn, de kan gjerne filme meg og vise hele TV-Norge, min regressive, aggressive, barnslige oppførsel, min redsel og sårbarhet, min syke kropp. Gjerne filme inngående at de skifter bleie på meg, der jeg stritter i mot, og roper spørsmål til pleierne som ikke hører på meg. Kanskje denne damen så filmteamet og protesterte mot å bli skiftet på med dem til stedet? Men ingen hørte på henne. Bleien skulle på.

Jeg var opprørt og har diskutert dette med mange som også er det. Dette er sosialporno mot de aller svakeste i samfunnet. Kan vi reservere oss mot å bli behandlet slik når vi blir gamle?

Med vennlig hilsen Gerd Hammerstad