torsdag 22. september 2016

OM FAKKELTOG, EN VERDIG ELDREOMSORG OG OM EN AVLYSNING


På siden Verdig eldreomsorg, har mange, over lengre tid etterlyst handling og markering, for å vise at vi ganske enkelt ikke godtar de overgrep mot menneskeheten, som daglig finner sted i Norges eldreomsorg i dag. 
Siden her, Verdig eldreomsorg, har over tid nå, synliggjort mange av disse overtramp mot verdighet og forsvarlig helsehjelp, som skjer i eldreomsorgen i vårt eget land. Vi har derfor også tatt til etterretning ønsket om en markering av at vi ikke vil godta det som daglig skjer, lengre. 
Nok er nok!

Vi har siden i vår, derfor hatt fremme på vår plakat her, spørsmålet om hvem som vil være med å arrangere en nasjonal markering for en verdig eldreomsorg. Med fakkeltog og med vardebrenning. 
Først var det snakk om den 1.oktober. Dette ble utsatt til den 1.november, for å få bedre tid til å mobilisere og gjennomføre. 

Datoen den 1. november nærmer seg nå, med stormskritt. 

Under arrangementet har vel 100 mennesker sagt at de SKAL komme. Vel 150 har sagt at de er interessert i arrangementet. 

Noen få har meldt fra til administratorer at de vil være med å bidra til å få dette arrangementet av stabelen. 

Vi lever i en travel tid. Det er så mangt vi alle skal strekke til for. Vi er mennesker, verken mer eller mindre, alle som følger med på opplysning om eldreomsorgen også her på siden. Vi vil alle så gjerne. 
Så VELDIG GJERNE. 

Mye er bra i dagens eldreomsorg i Norge. Men det er også så altfor mye som overhodet ikke er akseptabelt. Et hvert menneskeindivid som tråkkes på i dagens norske eldreomsorg, er ett menneskeindivid for mye. Ett overtramp for mye.
Men vi tjener ikke disse individene, og vi får ikke fram noen tyngde overfor de som sitter og beslutter og bestemmer, om vi ikke får til et skikkelig høyt og verdig ramaskrik som ryster byråkrater og politikere i grunnvollene. Vi skremmer ikke politikere og byråkrater som behøver å skremmes, om vi ikke får til et skikkelig lys over Norge, med fakler og varder, den 1.november, klokka 17.00.

Dette sier vi ikke for å klandre noen. Vi er mennesker. Vi har våre grenser, alle som en. De må vi respektere. Vi skal være rause med hverandre. 

Opplysning, kunnskap, har allerede fått eldreomsorgen fram på tapetet. 
Verdig eldreomsorg vil fortsette med denne opplysning her. 

Det innslag på NRK, med Helene Sandvig, den 20.september, fikk også belyst, på en særdeles sterk måte, hva eldreomsorgen egentlig går ut på. Vi fikk se på NRK TV, en verden mange aldri før har sett.  

Innen Eldrealliansen, en gruppe mennesker fra forskjellige organisasjoner, som jobber for en verdig eldreomsorg, er det en del som fortsatt vil jobbe for å få gjennomført en markering den 1.november. 
Vi på Verdig eldreomsorg støtter dette arbeidet her. 
Selvsagt. 
Vi ser imidlertid ikke at siden her har mulighet for å få gjennomført en markering den store og viktige saken her verdig. Vi tar derfor bort arrangementet som en fremhevet sak på vår side, og vil orientere om hva de øvrige organisasjonene får til, fram mot den aktuelle dato. Fortløpende når informasjon kommer ut.

Men vi kan likevel love dere alle, vi fortsetter med vår informasjon, med vår kunnskapsformidling fra norsk eldreomsorg, på samme måte som før. Informasjon og kunnskap er første bud for å få til endring. 
Kanskje går det ikke fort, men det går framover!