torsdag 21. juli 2016

Svar fra Rebekka Ljosland

For noen dager siden lå dette leserbrevet på Bergens Tidende:  http://www.bt.no/meninger/debatt/Hallo_-Rebekka-Ljosland-3632359.html
Det ble lagt ut på siden og mange kommenterte. Jeg så Rebekka Ljosland selv hadde kommentert, og jeg spurte om hun ville publisere det som et blogginnlegg. Det er særlig noen av kommentarene hun undrer seg over, og her er hennes kommentar:

Jeg må si det er underlig å lese både dette leserbrevet og mange av kommentarene som blir skrevet av mennesker jeg ikke kjenner. Hvor skal jeg ha sagt at jeg fortjener ferie?
Når har jeg sagt at jeg er fornøyd med eldreomsorgen?
Når skal jeg ha sagt at ikke en utrolig viktig del av jobben min er å være ute blant de ansatte i hjemmesykepleien og besøke sykehjemmene for at vi skal få en mye bedre eldreomsorg? (noe jeg gjør flere ganger i måneden). Jeg tror de erfarne fagfolkene har masse å bidra med som kan gjøre hverdagen til de eldre bedre! Mange av de har spilt inn viktige saker som jeg følger opp. Etter 9 måneder med nytt byråd har vi fått gjort mye bra med ny sykehjemsplan der vi skal øke bemanning, forbedre og bygge 650 plasser fremover, få flere heltidsansatte, mer brukermedvirkning, bedre kompetanse osv... Likevel gjenstår mye, og alt kan ikke løses på noen måneder.
På hjemmesykepleien jobber vi med å levere en plan senere denne perioden! Slike planer finnes ikke i dag, og byrådet ønsker å oppnå viktige saker på eldrefeltet! Jeg ønsker å gjøre mange ting bedre, og har jobbet i eldreomsorgen selv siden jeg var 16 år. Det har vært en stor hjertesak for meg i 10 år. Jeg har også selv vært pårørende i mange år, og vet at mange er ensomme, og trenger gode hjelpere og noen å prate med. Derfor skal vi også forbedre logistikk og legge til rette for at flere frivillige som vil bidra skal få muligheten til det.

Jeg kjenner meg ikke igjen i hva som blir skrevet om meg, og er veldig opptatt av god dialog med pasienter, pårørende og ansatte for å få tjenestene bedre!

Rebekka Ljosland