tirsdag 5. juli 2016

Appell på vegne av "Verdig Eldreomsorg" på Furuset sykehjem.

Kjære alle som har møtt opp.

Jeg er her på vegne av siden "Verdig eldreomsorg", som teller over 60 000. Vi er helsepersonell,  pårørende, eldre selv. Vi er "folk flest".
Jeg har en drøm, og det er målet for Verdig eldreomsorg.  Alle skal få den hjelp de trenger for et godt liv.

Nei til samlebånd og standardisert hjelp.  Nei til stoppeklokkesystemet. Ja til å gi hvert enkelt menneske den behandlingen de behøver. Ja til også å dekke sosiale, psykiske og åndelige behov. 

Folk skal ikke flyttes fra sitt eget hjem fordi politikere og byråkrater finner det for godt.
De skal ha trygghet og ro i eget hjem, også når hjemmet er sykehjem.
Jeg blir lei meg når jeg ser hvordan de eldre her på Furuset blir behandlet. De var blitt lovet å få være i ro her, og mange har flyttet flere ganger. Jeg klarer ikke å forstå hvordan noen kan bryte slike løfter bare på grunn av økonomiske årsaker. 
Hvor er empatien, hvor er medmenneskeligheten? Ser de ikke menneskene? 

Hvordan kan det ha seg at politikere og Sykehjemsetaten sier at det er flere ledige sykehjemsplasser i Oslo når jeg får mailer om det motsatte?

- Pårørende får beskjed om at det er lang ventetid, opptil to år.
- De som behøver lindrende plasser får ikke opplyst at det finnes.
- Folk får avslag på søknader. 
- Veldig syke mennesker blir sendt hjem til en heller utrygg tilværelse med hjemmesykepleie. Mange nye mennesker   hver dag, noen er vanskelige å forstå og pårørende våger ikke gå fra sine kjære.  

Mine tanker går da til de uten pårørende.

Her er det noe som skurrer veldig for meg, og dette må vi finne ut av. Hvem er det som lyver?

Vi er over 60 000 og vokser stadig. Vi samarbeider med alle i Eldrealliansen. Politikere og byråkrater må NÅ lytte til oss, fordi vi kjemper for våre eldre og vi kommer aldri til å gi oss.