torsdag 23. juni 2016

Appell på vegne av siden "Verdig eldreomsorg" i Åsnes kommune

Kjære initiativtakere til opprøret - KJÆRE ASBJØRN!

TUSEN TAKK for dette modige, helt nødvendige og kraftfulle oppgjøret med en eldreomsorg som i altfor mange kommuner er på vei rett vest. 
Det gjelder ikke bare her i Åsnes kommune, men i veldig mange kommuner i Norge. 

Dette godtar vi ikke lengre - og opprøret kommer ikke en dag for tidlig: NÅ er det nok! Jeg heter Trine Jaksland Graff og for halvannet år siden startet jeg facebooksiden Verdig Eldreomsorg. Nå teller vi snart 60.000 medlemmer. Det er eldre selv, pleiere, pårørende og mange andre.
De deler opplevelser og erfaringer fra en eldreomsorg i oppløsning.

Asbjørn målbærer så mye av akkurat det de deler med meg; Altfor mange pasienter i eldreomsorgen i dag sendes hjem uten å være i stand til å klare seg selv. 
De nektes helt nødvendig plass -og i altfor mange tilfeller - mangler de også nok og riktig pleie.

Innsparinger og nedbemanninger er blitt en del av eldreomsorgen. Og bevares, de flest pleiere gjør en kjempejobb, men de har ikke lenger tid til å ta vare på den helhetlige omsorgen. De fleste jeg får mailer fra eller snakker med sier det samme: Vi har ikke tid til en samtale, å holde litt i hånden, trøste eller bare være nær de som behøver det. Noe av det viktigste. Spør du meg.

Det er blitt lettere å gi en beroligende eller sovepille hvis en pasient er urolig. Eller å bruke bleier fordi en nattevakt har ansvar for altfor mange pasienter til å kunne følge opp noe så grunnleggende som et dobesøk. Med nok bemanning kan vi spare inn både på medisiner og bleiebudsjett, og ikke minst gi våre eldre mer verdighet i livets siste fase. 

Eldreomsorgen er blitt en rå sparesektor for våre politikere og byråkrater.
Nå er det nok!

Jeg har en drøm. Jeg vil at denne drømmen skal være et realistisk håp. Drømmen er at det IKKE LENGER skal være nødvendig å måtte aksjonere slik som vi føler at vi må i dag, - men eldreopprøret nå er helt nødvendig! Drømmen min er en verdig eldreomsorg for alle, uansett samfunnslag. Uansett hvilket parti eller hvilke partier som styrer. Når eldre selv, slik som Asbjørn her, reagerer -må det bli tatt på alvor. VI er uendelig mange pleiere og pårørende og pasienter som står sammen om dette. Og jeg ser gjennom aktiviteten på Verdig Eldreomsorg at også mange i befolkningen uten egen direkte tilknytning til eldreomsorgen reagerer som oss. 

Helsepersonell skal ”av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet”, jf lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv (helsepersonelloven) § 17.
§ 100 i Norges grunnlov sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon.

Men jeg får mailer fra hele Norge, fra pårørende og helsepersonell som ikke selv våger å stå frem. Av frykt for represalier: de er pålagt lojalitetsPLIKT og følgene av å varsle om uverdige forhold har vi sett i mange tilfeller, kan bli tap av både jobb og arbeidsevne. 

Er det et demokratisk land verdig? Nå må også eldre bli tatt på alvor. Vi behøver ikke flere lover og forskrifter, som byråkrater og bestillingskontorer tolker til beste for kommunens og dens spareøkonomer- Og som gir avslag og håper at ingen vil klage. Dessverre er det nok bare de med pårørende som klager, så mørketallene er store: 

Vi behøver en eldreomsorg som også ivaretar de uten pårørende. 

Vi behøver en eldreomsorg som lar helsepersonell få utføre jobben sin på en forsvarlig og kompetent måte. 

Vi behøver en eldreomsorg som ser mennesket bak sykdommen, som ser hvem de har vært og fortsatt er.

Jeg har en drøm om en eldreomsorg som ser hver enkelt av våre eldre. 

Så takk igjen, kjære initiativtakere til eldreopprøret - takk igjen Asbjørn.

 NÅ er det nok!!