onsdag 5. august 2015

Det finnes bedre måte å spare penger på enn å ta fra de eldre det de har behov for...

Angående brukere av hjemmetjenesten som får hjelp til bade/dusje men ikke rulle/føne håret. Øvre Eiker kommune i Buskerud har nylig vært trukket fram i media, med bakgrunn i dette temaet.
Flere kommuner sier nei, begrunnet med at det ikke er lovpålagt. Det tar tid og tid er penger – det skal spares! Jeg bor selv i Øvre Eiker, og har fått en rekke henvendelser fra berørte om denne saken.
Er dette verdig eldreomsorg? Jeg mener nei til det! Jeg har flere år bak meg som politiker og vet at det ikke finnes penger til «alt», men det finnes løsninger.
Jeg mener også det er en naturlig del av hårvask og få rullet eller fønet det. Vi har samme behov hele livet til å føle oss vel. Det å føle seg vel med et nystelt hår forsvinner ikke når vi blir eldre. I tillegg lever vi et samfunn der det brukes mye tid og penger på velvære, det føles ekstra sterkt da for de som er avhengig av hjelp ikke lengre å kunne få det!
Jeg tror ikke det er noen penger å spare på dette tiltaket, tvert om! Hva tror du konsekvensene blir for de som føler seg ustelt? Vi vet at trivsel og livslyst hegner sammen. Trivsel hjelper til med å holde seg i gang i eget hjem lenger, noe som jo er et mål. Om trivselen synker øker hjelpebehovet og «belastningen» på kommunen.
Hårrulling og lignende kan sees på som en del av det forebyggende arbeid, som må tilbys til de som ikke kan klare det selv. Jeg mener det er viktig ikke å ta funksjonsevnen fra noen ved å tilby mer tjenester enn behov, men det er det ikke spørsmål om i denne saken!
Min oppfordring til deg som har noen form for hårstell på eget hår og som synes det er et bra forslag å droppe hårstellet hos de eldre. Neste gang du vasker håret ikke gjør noe med det, la det tørke uten stell, gå med det som det er! Får du lyst til å vise deg fram da?
Jeg har ikke tenkt å slippe tak i saken. Løsning må komme som et resultat av innsats fra alle oss som mener noe om dette og som ikke legger saken død.

Hilsen Bjørg Woldstad, godt voksen men fortsatt engasjert dame