tirsdag 15. oktober 2019

Helsepersonell må stå sammen

Verdig eldreomsorg startet for ca. 5 år siden, og mye har skjedd på disse årene.
Det er mer fokus på eldreomsorg i media, men det som forundrer meg er at det ikke gjøres noe med bemanningen. Eller det nedbemannes! 
 
Mange steder blir det ikke leid inn ekstravakt til døende for eksempel  noe som var en selvfølge da jeg begynte i eldreomsorgen i 2005.
Derfor ligger det faktisk mennesker på norske sykehjem som dør helt alene.

Ikke alle har pårørende og noen vil kanskje dø alene, men det gjør meg vondt å tenke på at noen kanskje føler på angst og ensomhet før de forlater denne verden.
Selv jobbet jeg på lindrende avdeling og har sittet hos veldig mange døende.
Jeg erfarte og følte hvor viktig dette var, så da  Verdig eldreomsorg startet var
dette det første vi fokuserte på.

Vi har oppfordret helsepersonell til å stå frem og stå sammen, men svært få våger.. 
Derfor ble jeg positivt overrasket da jeg så siden Eldrebrølet.
Sykepleier Irene Vågen og helsefagarbeider Helene Thuen opprettet siden Eldrebrølet.

Emmeli Sturtzel, Sykepleier og
Hilde Lende Aune, Hjelpepleier har også startet en underskriftkampanje som jeg håper du vil skrive under på.