søndag 8. januar 2017

Utfordringene i eldreomsorgen kan snart løses med et tastetrykk ;"Delete" de gamles verdighet!

Helse-ministeren mener enda flere dokumenter vil hjelpe på at eldre får dusjet oftere, får bedre kosthold og får tygget maten sin.        
Fagpersonalet, pårørende og de gamle selv tviler på om helseministeren er realitetsorientert.


Trygghets-standarden er svært generell, den sier det vi alle vet, og forplikter ingen til noen ting.  
                                    
Det forbauser meg at helseministeren og politikerne er så rause med å lønne konsulenter og andre til å lage stadig nye skriv, dokumenter og utredninger om ting vi allerede vet.          
                        
Det må være god råd der oppe i etasjene! 

Den ene ministeren etter den andre avløses, de omgir seg med sine hoff av sjarlataner som visker dem i øret om hva de skal gjøre.       
                                 
Det brukes millioner på konsulenter og utredninger som ligger i skuffer rundt omkring i landets kontorer, men  ingen har tid til å verken se på dem eller refere til dem i en hverdag hvor
kyllingnuggetene er er for harde til å spises uansett hvor billig de var i innkjøp!                         
Uansett hvor praktiske de er å slenge på tallerkenen!                

Mest effektivt er å slutte å gi gamle mat i det hele tatt.               

Det er sannheten om det kostnads-effektivitets-tyranniets diktatur vi lever under i dag.                               

Trygghetsstandard og Verdighetsgarantien
er en hån i ansiktet på de gamle og pårørende når det ikke finnes ressurser til å gjennomføre dem.                              
Uansett om man for "syns" skyld ivaretar Trygghetsstandard og Verdighetsgarantien gjennom å lage rutiner og nye rutiner og enda nyere rutiner, hjelper det ikke når underbemanning og utgifter til mat er skåret inntil benmargen.  

Disse dokumentene har ingen verdi for å kunne få gjennomført det som trengs i sykehjem, hjemmesykepleien og omsorgsboliger.    

Disse dokumentene burde være forpliktende dokumenter helseministeren og HOD skulle forholde seg til når de utarbeider budsjetter.                                   
1+1 er vel to også for ministeren?

En sykepleier kan ikke både skifte bleier på Hansen, lage annen mat til Jensen, Olsen og Gundersen pluss ti andre som alle har gebiss som etterhvert har begynt å løsne som gjør at de ihvertfall ikke kan tygge kylling nuggets.

Dessuten hadde det vært fint for Hansen om han ikke bare fikk skifta bleie men at han fikk seg en dusj selv om det er en mindre på en allerede dårlig bemannet vakt, han har nemlig diaré og selv om bemanning bare gir rom for å dusje engang i uke, ja så lukter avføringen som dessverre renner nedover når den er tyntflytende, puuuh, skjønner du liksom problemet?
                                 
Vi er klar over at det ikke er så mye erfaring med tyntflytende avføring, dårlig tyggefunksjon, urininkontinens osv. i gangene rundt deg Høie.

Vi skjønner også at dokument-produsententene i HOD eller blant "trening-er-viktig-ungdommelige-konsulenter med medlemskap på treningsstudio"  ikke helt skjønner at man ikke alltid kommer seg raskt nok opp av stolen når hoftene svikter, da "går det i buksa" som vi sier det blant oss "på gulvet.' 

Derfor nevner vi det bare litt diskré..... 

 Antagelig har saks-utrederne og HOD luftrensere og vask av toaletter hver dag.

På sykehjem er er det ikke lukten som plager pasientene, pårørende og de ansatte mest (selv om det hadde vært hyggelig for trivselen med råd til luftrensere på budsjettet), men hvordan forhindre smitte, hvordan få gjort smitte-beskyttelse og vask på doer, på tomannsrom hvor en er dement ikke husker at stomien lekker.    
Han er frisk til bens og beveger seg raskt rundt men det blir mye søl med avføring på dørhåndtak,stoler og ikke minst på bestikk for han liker bare en type skjeer.   
                             
Hvilken virkelighet er det du Høie og dine likemenn lever i?     
        
Noe får meg til å tenke på utrykket;            
Stikk fingeren fingeren i jorda.       

Henning Økland
Spesialrådgiver, 
Legespesialist i Indremedisin og Geriatri