onsdag 2. november 2016

Seniorsaken og Larvik kommune.

Seniorsaken Vestfold hadde på sin FB side i september et åpent brev til Larvik kommune angående varm mat til beboerne på senteret på lørdager. Vi fikk veldig mye oppmerksomhet rundt dette og folk engasjerte seg. Saken ble delt flere ganger og diskusjonen gikk høyt.
Vi tok tak i politikerne i Larvik og fortalte om forholdet og ba dem om å rette på dette. 
Vi har blitt lovet at de vil rette dette og at de eldre skal få varm mat på lørdager også. Så det hjelper å si i fra. 
Mens vi hadde denne saken gående fikk vi også melding om dårlig tilsyn på eldresenteret. En mann hadde ligget død i seks dager og ingen savnet han. Ny runde med politikerne i Larvik. Denne gangen ble reaksjonen voldsom. Da kom både aviser og TV på banen. Politikerne gikk i media , men det var Seniorsaken Vestfold som hadde varslet. Hovedsaken er at det blir gjort noe med det og at slike ting blir rettet opp i. Saken slo ut på vår FB side igjen. Mange delte og kommentarene var mange. Det er viktig å være å være på banen og følge opp når noe skjer. Oppfordrer dere til å gå inn på vår FB side. Seniorsaken Vestfold. Der kan dere lese alt som har skjedd i Larvik.

Solveig Bagås 
Seniorsaken Vestfold 

Link til saken da vi tok opp det med varm mat:
http://trijaks-graff.blogspot.no/2016/10/min-mor-bor-pa-dette-hjemmet-som-bestar.html?m=0