onsdag 15. juni 2016

Asbjørn maner til eldreopprør, og veldig mange støtter han.

Siden "Verdig eldreomsorg" ble opprettet 10. februar 2015, og mye har kommet frem og blitt synliggjort her. Nå er vi over 55 000 følgere og det er tydelig at folk nå mener at nok er nok. Siden følges blant annet av eldre selv, pårørende og veldig mange pleiere, og vi får ukentlig mailer innboks som oppfordrer oss til å fortsette. Fortvilte pleiere og pårørende som ikke våger stå frem med sine historier. Nok til å forstå at dette er på sin plass.

11. juni kunne vi se og lese dette: 

87 år gamle Asbjørn Krogsæther, som bor på et pleiehjem med 15 nedlagte plasser i Åsnes kommune, maner til eldreopprør i Norge.
Bakgrunnen er historien TV 2 fortalte torsdag, om 95 år gamle Synnøve som ble nektet sykehjemsplass og døde etter et fall.
TV 2 har tidligere fortalt om Asbjørn som var ensom og nektet å flytte da kommunen ba ham forlate pleiehjemmet.
Han la seg ned i sengen og nektet.
Det endte med at han fikk bli, men nå er han sint fordi Åsnes kommune avslo å gi en sykehjemsplass til 95 år gamle Synnøve som var syk og redd, og fordi det endte med at hun falt om hjemme og døde.
– Det er så dårlig gjort og det er politikernes feil, sier Asbjørn.

Verdig eldreomsorg la da ut følgende:
Vi støtter Asbjørn! Gjør dere? Del gjerne og inviter flere til siden.
I morgen setter vi spaden i jorda for et eldreopprør som snart skal høres over det ganske land.
Hilsen Trine Jaksland Graff/Verdig eldreomsorg, Anita Vatland/ Pårørendeaksjonen, Rikke Soligard og Ivar Bunæs/ Eldrekonvensjonen og lege Synne Bernhardt.
Eldrealliansen,- sterke for de som trenger oss

Nesten 2000 likes, mange kommentarer og 415 delinger understreker at dette opprører folk, og veldig mange støtter Asbjørn sammen med oss.

Samme kveld tar lege Synne Bernhardt tak og legger ut følgende:
"Jeg har nå kontaktet ordføreren i Åsnes kommune,Ørjan Bue hvor Asbjørn Krogsæther (innslaget nedenfor) bor. Jeg forlanger at han stiller sammen med meg hos Asbjørn til uken. Da skal han få muligheten til å forklare hvorfor eldre i Åsnes kommune behandles så skandaløst! TV2 blir med!"

Saken går videre og dagen etter publiserer Lise Askvik dette på sin blogg:
Eldreopprøret er i gang

Selvfølgelig er Lise Askvik med oss. Damen med det store hjerte som kjemper for et rettferdig helsevesen, og som kaller "en spade for en spade."

Dette skriver Åsnes kommune selv:
Utfordringer, men ingen omsorgskrise i Åsnes

Tenk på alle som ikke våger å klage påpeker jeg. Det er flere enn vi ønsker å tro. Pårørende av frykt for at ting skal bli verre for sine, og pleiere av frykt for represalier.
 
I går skrev Synne Bernardt:
Asbjørn,- here we come!
Nå kommer eldreopprøret til Åsnes kommune.
Onsdag 22.06 kl. 12.15, møter vi opp hos Asbjørn på Sønsterud. TV2 blir med.

Vi oppfordrer alle til å møte opp utenfor, - lokalbefolkning, kommunadministrasjon og politikere! Nå er det på tide at eldre blir hørt og ivaretatt på en verdig og omsorgsfull måte. Kuttene i eldreomsorgen skal ikke bare stoppes,- nei, nå skal eldreomsorgen løftes opp på nivået det fortjener. Det skal bevillges ekstra og tilstrekkelige med midler slik at det er nok senger til de som trenger, - og nok pleiere til å ivareta dem!
Opprøret er i gang!
Eldrealliansen,- sterke for dem som trenger oss


Hun sender også en mail til Åsnes kommune med følgende tekst:


Til Åsnes kommune, politisk ledelse og administrasjon.

Viser til innslaget om Asbjørn Krogsæther og Synnøve Græsmo.
Dessverre er ikke dette unike historier. Vi innbyggere i Norge, -være seg pasienter selv, pårørende og alle vi potensielle fremtidige pasienter, får daglig vitnesbyrd fra hele landet om uverdige og tildels kritiske tilstander i eldreomsorgen.
Vi er en gruppe mennesker, ulike organisasjoner, samt enkeltmennesker som støtter Asbjørns ønske om opprør. Vi ser det som helt påkrevet å si i fra til styrende organer, kommunale som statlige om at trenden med kutt og nedskjæringer som vi har sett forekomme over en lav sko, de siste årene stoppes.
Folket har fått nok!​
Vi maner til felles kamp/opprør mot en uverdig, vanstyrt og skammelig eldreomsorg! Opprøret skal bli stort og det skal høres.
 For å klare dette må gode krefter samles, brede allianser dannes. Vi håper Åsnes kommune slutter seg til våre ønsker.
Skal vi få til en endring sammen, er dialog en av nøklene, - direkte dialog
mellom folket og de folkevalgte samt administrasjon.

Vi inviterer derfor, herved
Åsnes kommune ved admistrasjon samt politisk ledelse til å møte oss utenfor Sønsterud den 22.06 kl. 12.15.
Mvh

Trine Jaksland Graff, sykepleier og administrator av siden Verdig Eldreomsorg, med 55000 følgere. 

Anita Vatland, konsulent helsesektoren, styremedlem i Pårørendeaksjonen og med bred erfaringen fra eldreomsorgen
Ivar Bunæs aksjonist og pådriver i Eldrekonvensjonen. Han deltok i eldreopprøret i 1990 med Per
Hovda, som endte i eldre milliarden. Rikke Soligard prosjektleder og leder av Begeistringsetaten som Eldrekonvensjonen springer ut i fra.

Henning Økland, lege med et stort hjerte og deltager i medmennsker.com.
Signe Wisløff, pensjonert sykepleier, med sterk komeptanse fra ledelse i bydel, sykehjem osv.
Undertegnede, Synne Bernhardt lege og pårørende.


Eldrealliansen,- sterke for de som trenger ossDet er også opprettet et arrangement på facebook hvor vi håper så mange som mulig vil delta:
Asbjørns eldreopprør
Håper vi sees den 22. juni!