tirsdag 25. oktober 2016

En verdig død -

så viktig, så rett
at alle får
gå ut av dette livet
uten å miste
sin menneskelighet -

Et verdig liv -
et liv fullt av mening
for enkeltmennesket,

et liv med plass
til ro, til å kjenne
nærhet og varme,

til å kunne velge,
til å ha menneskeverdet

også om kroppen
trenger pleie
og minnet ikke
er til å  stole på.

En verdig død -
et verdig liv.....

Det er hva jeg ønsker meg,
en gang.
og hva jeg ønsker for dere,
mine medmennesker.

(inger e. solem)