onsdag 18. mars 2015

Hei politikere og ansvarlige for eldreomsorgen i kommunene.

Jeg har et veldig stort engasjement for eldreomsorgen og ønsker gjerne å gjøre en forandring. Jeg mener virkelig at både bemanning og kompetanse bør økes, men forstår også at frivillighet og andre tiltak kan være et supplement.  Det er her jeg ønsker å komme med et forslag til dere, som vil være positivt både for ungdommen og de eldre på sykehjem.

Dette kan være et supplement i sommerferien, når mange av de som er fast ansatt har ferie.
Bergen kommune har gitt ungdommer sommerjobb på flere sykehjem i Bergen, med stor suksess. Ungdommene blir tatt ut ved at de søker og kommer på intervju.
Målet er å få opp interessen for helse- og omsorgsfagene gjennom at ungdommene selv får oppleve arbeidshverdagen på et sykehjem.
Beboerne på sykehjemmene satte stor pris på den innsatsen som ungdommene gjorde. De savnet ungdommene og spurte etter dem etter sommeren. Tilbakemeldingen kommunen har fått er at de eldre syntes vikarene skapte god stemning og mye humor på sykehjemmene.

Ungdommene får god lønn, ordnede forhold og hyggelige kolleger. Arbeidsoppgavene vil være allsidige, og opplærling vil bli gitt. 
Det er mange oppgaver som må gjøres hele dagen. Gjøremålene til dem som får sommerjobb kan være høytlesning, aktiviteter, gå turer, prate med beboerne, underholde dem, steke vafler, holde rent og hjelpe til med servering av mat.
Dette kan være en vinn-vinn situasjon. Ungdommene får sommerjobb, noe som ikke er så enkelt i dag og de eldre får en god sommer. Dette må da være positivt for alle kommunens borgere og en investering for alle, selvom kommunen må gi noe støtte?